Nov 16, 2019   0:30 a.m. Agnesa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Agglomeration of the adsorbent
Majka, Marek -- Peciar, Marián
Aglomerácia adsorbentu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
2.Drying of organic material
Šimko, Jozef -- Peciar, Marián
Sušenie organického materiálu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
3.Electric composter for processing of biowaste and bioplastics
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Elektrický kompostér na spracovanie bioodpadov a bioplastov. In Zborník abstraktov z konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019. Bratislava: CVTI SR, 2019, p. 48--49. ISBN 978-80-89965-28-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o.
Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Peciar, Marián
Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 12 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
5.Granulátor partikulárneho materiálu s matricou: zverejnená patentová prihláška č. 124-2017 z 2.7. 2019
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver
Granulátor partikulárneho materiálu s matricou: zverejnená patentová prihláška č. 124-2017 z 2.7. 2019. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 10 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
6.Influence of the light parameters on the kinetics of algae growing
Fekete, Roman -- Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Žáková, Terézia
Influence of the light parameters on the kinetics of algae growing. In CARVALHO, M. Proceedings of the 27th European Biomass Conference. ETA-Florence Renewable Energies, 2019 Florencia: 2019, p. 249--254. ISBN 978-88-89407-19-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Milling of materials on the base of cellulose
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Jirout, Tomáš
Milling of materials on the base of cellulose. In CARVALHO, M. Proceedings of the 27th European Biomass Conference. ETA-Florence Renewable Energies, 2019 Florencia: 2019, p. 324--331. ISBN 978-88-89407-19-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o.
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Kabát, Juraj -- Fekete, Roman
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
9.Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu: úžitkový vzor č. 8587
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Fekete, Roman
Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu: úžitkový vzor č. 8587. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
10.Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :
Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Peciar, Peter
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 13 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
11.Sorption-desorption characteristics of granulated activated materials for VOC
Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Marián
Sorpčno-desorpčné charakteristiky granulovaných aktívnych materiálov pre VOC. Dissertation thesis. 2019. 160 p.
final thesis2019Details
12.The method of granulation of the particulate material, the granulator of the particulate material with the flat matrix: WO 2019/111236 A1
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver
The method of granulation of the particulate material, the granulator of the particulate material with the flat matrix: WO 2019/111236 A1. Ženeva: WIPO, 2019. 20 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
13.Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora. Bratislava: Spektrum, 2019. 140 p. ISBN 978-80-227-4905-3.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
14.Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o.
Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Švec, Pavol
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 17 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.