28. 1. 2020  12:09 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identifikační číslo: 2359
Univerzitní e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav procesného inžinierstva (SjF)
Ředitel - Ústav procesného inžinierstva (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PECIAR, P. -- FEKETE, R. -- PECIAR, M. -- MACHO, O. Granulátor partikulárneho materiálu s matricou: zverejnená patentová prihláška č. 124-2017 z 2.7. 2019. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 10 s.

Originální název: Granulátor partikulárneho materiálu s matricou: zverejnená patentová prihláška č. 124-2017 z 2.7. 2019
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (30%)
doc. Ing. Roman Fekete, PhD. (30%)
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (30%)
Ing. Oliver Macho, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
Nakladatel: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Místo vydání: Banská Bystrica
Rok vydání: 2019
Počet stran: 10
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: granulátor, granulation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Poslední změna: 12.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)