Oct 24, 2020   11:06 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Identification number: 2362
University e-mail: lubos.magdolen [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

     
     
     Projects     
     
Bodies     
Supervised theses
     
Conferences
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Adamička
Modelovanie vlastností pneumatiky automobilu
June 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Adamovič
Systémy CAN bus zbernice v automobilovej technike
June 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Antl
Konečno-prvkový model aktívneho magnetického ložiska.
June 2012Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Antl
Signálové procesory v mechatronike
June 2010
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Babál
Riadenie mobilného robota s BrainStem controlerom
June 2008
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Michal Baranka
Formula student vehicle Impact zone design
May 2019
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Becík
Analysis of thermal emissions of brake systems during brake bench testing
June 2020Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Becík
Vehicle aerodynamics for Eco Marathon competition
May 2018
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denis Beláček
Front suspension system of the Formula Student Electric
May 2018
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Belcáková
Modelovanie sústav s viac stupňami voľnosti
June 2008
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Benkovský
Návrh crash boxu pre vozidlo Formuly SAE
June 2009
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Beťák
Pasívna a aktívna bezpečnosť automobilov
June 2016
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Budai
Telemetria v dopravnej technike
June 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Budai
Vplyv zvýšenia svetlej výšky terénneho vozidla na jeho jazdné vlastnosti
June 2015
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Boris Budinský
Electronic Vehicle Brake Systems Influence - ABS
May 2019
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. David Bulava
Design of crash box for Formula Student
May 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Celler
Mechanická analýza robotického systému
June 2008
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Czakó
Design of the quickrelease of steering wheel for Formula Student Electric 2018 vehicle
May 2018
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Dacej
Design of shift system of 6-speed manual gearbox
May 2018Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Darula
Virtuálny model robotickej ruky
June 2009
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Dostál
Brzdové systémy automobilov
June 2016
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Drahoš
Simulácia procesu synchronizácie v manuálnej prevodovke a zvýšenie efektívnosti synchronizačného systému
May 2017Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Drahoš
Validating Sax Ware Clutch Design Output Data with Statistical Methods for Clutch Design
May 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Dufala
Návrh riadenie BLDC motora.
June 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Ďuranna
Analýza deformácie crash boxu
June 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Durec
Analysis of the pressure plate connection to the housing
June 2014
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Gácik
Návrh rámu vozidla podľa kritérií súťaže Formula student.
June 2014
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Gajdoš
Elektrické systémy automobilov
May 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jakub Gardoš
Riadenie mechatronickej sústavy s krokovými motormi
June 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Godiška
Riadenie pohybu stavebnice Bioloid
June 2010
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Habaj
Mechanika mobilných robotických systémov
June 2008
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Hanko
Passenger car braking system design
May 2019
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrea Haringová, PhD.
Kinematická analýza pohybu človeka
June 2009
Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Richard Hasa, PhD.
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile.
May 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Richard Hasa, PhD.
Zvyšovanie jazdného komfortu dopravných prostriedkov
July 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Filip Havala
Development of new construction kit for riveting of cushion segments with retainer plates using conical rivets
June 2016
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. René Heitlinger
Design of mechanical elements for electric vehicle wireless charging system
May 2018
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Peter Hladiš
Model of driving trajectory for an autonomous vehicle
May 2019
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zdenko Hladký
Návrh rámu a karosérie malého trojkolesového vozidla pre súťaž Shell Eco-marathon
June 2013
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Hlavatý, PhD.
Analýza kmitania Francisovej turbíny za neštandartných podmienok v PVE Čierny Váh
June 2010
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hlavatý, PhD.
Meranie vibrácii Kaplanovej turbíny
June 2008
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Daniel Horváth
Aktívna a pasívna bezpečnosť automobilov
May 2017
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Chochula
Virtuálna realita robotických systémov
June 2008
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Chromý
Brzdové systémy automobilov
May 2017
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. David Ifčic
Semiaktívne odpruženie automobilov
June 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Istenes
Analýza pohybu šesťnohého mobilného robota
June 2008
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Janáková
Návrh parametrov tlmič-pružina nákladného automobilu s ohľadom na komfort jazdy vodiča
June 2009
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavel Janček
Sieťové systémy zberu a vyhodnocovania nameraných údajov.
June 2008
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Samuel Jankove
Experimental determination of CrashBox properties for a Formula Student vehicle
June 2020
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Jedinák, PhD.
Optimalizácia parametrov virtuálneho modelu vozidla na základe experimentálnych údajov
June 2010Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Jurek
Meranie dynamických jazdných vlastností vozidla
June 2009
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Kadrliak
Návrh pohonnej jednotky elektromobilu
June 2013
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Kevický
Design of autonomous vehicle control SimRod
June 2020
Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Igor Kevický
Umelá inteligencia v autonómnych vozidlách
May 2023
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Dipl.-Ing. (FH) Igor Kister, PhD., MBA
Intelligent double-mass flywheels for cars
November 2019
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Dipl.-Ing. (FH) Igor Kister, PhD., MBA
Nová koncepcia spojkového systému automobilu
May 2020Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Frederik Kováč
Design of a device for the examination of the brake properties of the brake disc at various load parameters
May 2018
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Slavomír Krahulec, PhD.
Spracovanie nameraných údajov crash-testu
June 2009
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tibor Králik
Modal properties of car brake systems
June 2020
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Krasňanský
Simulácia prejazdu vozidla cez nerovnosť vozovky
June 2014
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adrián Krišovský
Sport vehicle aerodynamics
May 2019
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Kroneraff
Pasívne odpory dopravných prostriedkov
June 2014
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Kučerák
Analýza komfortu vodiča autobusu z hľadiska prenosu vibrácii
June 2013
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kušnier
Návrh silenbloku nápravy osobného automobilu
June 2013
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Lenhart
Influence of brake pressure changes on modal system properties
May 2019
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Lenhart
Systémy odpruženia automobilov
May 2017
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Lenner
Design of crash-box for vehicle under regulation Formula student
June 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Liedl, PhD.
Konštrukčné riešenie zvýšenia svetlej výšky terénneho automobilu pomocou ozubeného prevodu
June 2015
Displaying the final thesis
69.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Liedl, PhD.
Optimalizácia konštrukčných prác v automobilovom segmente
June 2018
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Liedl, PhD.
Optimization of construction works in the automotive segment
October 2018
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Liedl, PhD.
Sekvenčná pretekárska prevodovka
June 2013
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Lobotka
Riadenie pojazdného žeriava
June 2011
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Pavol Marek
Bezdrôtový zber nameraných údajov
June 2008
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Marek
Konečnoprvková simulácia elektromagnetického mikrobudiča v programovom prostredí Ansys
June 2010
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrej Melich
Elektrické systémy automobilov
June 2015
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adrián Melo
Analýza jazdných odporov automobilu
June 2013
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matúš Mihaľov
Návrh synchronizačných prvkov prevodového mechanizmu automobilov
June 2015
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Mikuláš
Kinematická a dynamická analýza humanoidu
June 2009
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Umelá inteligencia v procese optimalizácie spotreby motorových vozidiel
August 2015
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Pavel Moravčík
Riadenie lineárnych piezomotorov
June 2011
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Muška
Simulácia pohybu vlakového vagóna
June 2009Displaying the final thesis
82.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Nagy
Optimalizácia parametrov motora osobného vozidla pri vybraných prevádzkových režimoch
June 2016
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jozef Nákačka
Riadenie robotického ramena
June 2010Displaying the final thesis
84.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Tomas Nemec
Výskum inteligentnej platformy pohonných jednotiek pre autonómne vozidlá
May 2023Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Nevický
Design of the cover of the hydraulic drive converter
June 2020
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radoslav Pagáč
Riadenie robotického ramena na základe údajov z kamery
June 2011
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michael Paštéka, PhD.
Návrh mechanizmu sedadla automobilu pre imobilných pasažierov
June 2016
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michael Paštéka, PhD.
Telemetria v dopravnej technike
June 2014
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Petráš
Optimalizácia zavesenia nápravy vozidla z pohľadu tuhosti a tunenia
June 2008
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Petruľa
Riadené kmitanie mechanického akumulátora energie uloženého v magnetických ložiskách.
June 2012
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Pliš, PhD.
Návrh semiaktívneho tlmiča pre podvozok lietadla
June 2010Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bohdan Polák
Umelá inteligencia mechatronických systémov
June 2008
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Predný
Simulácia podvozku automobilu pri prejazde nerovnosťou vozovky
June 2014Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viktor Puškár
Autonomous car control systems
June 2020
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Rastislav Radoš, PhD.
Optimalizácia spotreby energie elektrického vozidla
October 2016
Displaying the final thesis
96.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Rastislav Radoš, PhD.
Optimalizácia spotreby energie pohonnej jednotky elektromobilu
June 2016Displaying the final thesis
97.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michal Raus
Telemetrický systém zberu údajov
June 2008Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rudolf Rehák
Návrh regulátora pre riadenie technologického procesu ohrevu plynu
June 2008
Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.
Final thesis
Written by (author): Marc Roca Pont
ANALYSIS AND DESIGN OF A MECHANISM FOR A CAR SEAT FOR DISABLED PEOPLE
June 2015
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Rompf
Návrh zavesenia kolies vozidla kategórie L7e
May 2017
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michael Rozič
Pevnostná kontrola ozubenia prevodového mechanizmu
June 2015
Displaying the final thesis
102.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Sijka
Optimalizácia parametrov automatickej prevodovky automobilu
June 2020
Displaying the final thesis
103.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Andrej Sijka
Optimalizácia parametrov automatickej prevodovky automobilu
November 2019
Displaying the final thesis
104.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Karol Sloboda
Active dual-mass flightwheel
May 2024
Displaying the final thesis
105.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Karol Sloboda
Active dual-mass flywheel
June 2020Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Sloboda
Diagnostic of riveted joint with cushion segment and driven plate during the riveting process
June 2016
Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Somentál
Návrh riadenia dynamickej sústavy – výťahu
June 2010
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Staňo
Detent construction proposal of synchronization mechanisms in manual transmissions
May 2018
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Staš, PhD.
Využitie umelej inteligencie pre detekciu polôh telies v robotických systémoch
June 2008
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Suchal, PhD.
Simulácia a modelovanie dynamiky vozidla z pohľadu budenia rampou
June 2008
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Radovan Ščepka
Riadenie EVALBOT robota mikrokontrolerom Stellaris
June 2011
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Šešera
Meranie komfortu a vplyvu vibrácii na vodiča osobného automobilu
June 2013
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Šipoš
Návrh časti nápravy vozidla pre súťaž Formula student z kompozitných materiálov
June 2014
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivan Šmelko
Virtuálny model ABS automobilu
June 2010
Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
Biomechanický model človeka v automobile pre vyšetrovanie pohodlia
June 2011
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Pavol Šrenkel
Návrh parametrov odpruženia automobilu
June 2015
Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Švolík
Aerodynamika vozidla
May 2017
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Švolík
Dual mass flywheels test rig design
May 2019Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Frederik Tasary
Aerodynamics of passenger cars
June 2020
Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Tímár
Improvement of clutch functionality by optimization run-out of diaphragm spring fingers run-out in clutch assembly
June 2014
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Veselič
Design solution for production of laminated clutch prototypes
May 2018Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.
Neurónové siete v mechatronických systémoch
June 2008
Displaying the final thesis
123.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Dipl.-Ing. Reinhard Weggässer
Generatívne navrhovanie virtuálneho vozidla
May 2019
Displaying the final thesis
124.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Dipl.-Ing. Reinhard Weggässer
Generatívne navrhovanie virtuálneho vozidla
February 2020
Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Záhoran
Návrh riadenia malého trojkolesového vozidla pre súťaž Eco Shell Marathon.
June 2013
Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Zula
Personal car suspension design
May 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress