15. 7. 2020  4:17 Henrich
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Identifikačné číslo: 2362
Univerzitný e-mail: lubos.magdolen [at] stuba.sk
 

     
Výučba     Záverečná práca
     
     
Publikácie     
     
Vedené práce     Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Adamička
Modelovanie vlastností pneumatiky automobilu
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Adamovič
Systémy CAN bus zbernice v automobilovej technike
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Antl
Konečno-prvkový model aktívneho magnetického ložiska.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ján Antl
Signálové procesory v mechatronike
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Babál
Riadenie mobilného robota s BrainStem controlerom
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Baranka
Návrh nárazovej zóny pre vozidlo Formula student
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lukáš Becík
Aerodynamika vozidla pre súťaž Eco Marathon
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Becík
Analýza termálnych emisií brzdových systémov počas testovania na brzdovej stolici
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denis Beláček
Systém zavesenia prednej nápravy vozidla Formula Student Electric
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Belcáková
Modelovanie sústav s viac stupňami voľnosti
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Benkovský
Návrh crash boxu pre vozidlo Formuly SAE
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Mário Beťák
Pasívna a aktívna bezpečnosť automobilov
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Budai
Telemetria v dopravnej technike
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Budai
Vplyv zvýšenia svetlej výšky terénneho vozidla na jeho jazdné vlastnosti
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Boris Budinský
Vplyv elektronických systémov na brzdenie vozidla - ABS
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. David Bulava
Návrh nárazovej zóny pre vozidlo Formula student
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Celler
Mechanická analýza robotického systému
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Czakó
Návrh rýchlo spojky volantu pre vozidlo Formula Student Electric 2018
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Dacej
Konštrukčný návrh radiacej veže 6 stupňovej manuálnej prevodovky
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Darula
Virtuálny model robotickej ruky
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Dostál
Brzdové systémy automobilov
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dávid Drahoš
Simulácia procesu synchronizácie v manuálnej prevodovke a zvýšenie efektívnosti synchronizačného systému
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Drahoš
Overenie výstupných údajov programu Sax Ware Clutch Design pomocou štatistických metód za účelom návrhu spojky
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Dufala
Návrh riadenie BLDC motora.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Richard Ďuranna
Analýza deformácie crash boxu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Durec
Analysis of the pressure plate connection to the housing
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Gácik
Návrh rámu vozidla podľa kritérií súťaže Formula student.
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jozef Gajdoš
Elektrické systémy automobilov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Gardoš
Riadenie mechatronickej sústavy s krokovými motormi
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Godiška
Riadenie pohybu stavebnice Bioloid
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Habaj
Mechanika mobilných robotických systémov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Hanko
Návrh brzdového systému osobného automobilu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Haringová, PhD.
Kinematická analýza pohybu človeka
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Richard Hasa, PhD.
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Richard Hasa, PhD.
Zvyšovanie jazdného komfortu dopravných prostriedkov
júl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Havala
Development of new construction kit for riveting of cushion segments with retainer plates using conical rivets
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. René Heitlinger
Návrh mechanických častí pre systém bezdrôtového nabíjania elektromobilov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Peter Hladiš
Model tvorby trajektórie pre autonómne vozidlo
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zdenko Hladký
Návrh rámu a karosérie malého trojkolesového vozidla pre súťaž Shell Eco-marathon
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Hlavatý, PhD.
Analýza kmitania Francisovej turbíny za neštandartných podmienok v PVE Čierny Váh
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Hlavatý, PhD.
Meranie vibrácii Kaplanovej turbíny
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Horváth
Aktívna a pasívna bezpečnosť automobilov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Chochula
Virtuálna realita robotických systémov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Chromý
Brzdové systémy automobilov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. David Ifčic
Semiaktívne odpruženie automobilov
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Istenes
Analýza pohybu šesťnohého mobilného robota
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Janáková
Návrh parametrov tlmič-pružina nákladného automobilu s ohľadom na komfort jazdy vodiča
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavel Janček
Sieťové systémy zberu a vyhodnocovania nameraných údajov.
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Samuel Jankove
Experimentálne stanovenie vlastností Crash Boxu pre vozidlo kategórie Formula Student
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Jedinák, PhD.
Optimalizácia parametrov virtuálneho modelu vozidla na základe experimentálnych údajov
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Jurek
Meranie dynamických jazdných vlastností vozidla
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Kadrliak
Návrh pohonnej jednotky elektromobilu
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Kevický
Návrh riadenia autonómneho vozidla SimRod
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Dipl.-Ing. (FH) Igor Kister, PhD., MBA
Inteligentné dvojhmotové zotrvačníky pre automobily
november 2019
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Dipl.-Ing. (FH) Igor Kister, PhD., MBA
Nová koncepcia spojkového systému automobilu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Frederik Kováč
Návrh zariadenia na skúmanie trecích vlastností brzdového kotúča pri rôznych parametroch zaťaženia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Slavomír Krahulec, PhD.
Spracovanie nameraných údajov crash-testu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Králik
Modálne vlastnosti brzdových systémov automobilov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Krasňanský
Simulácia prejazdu vozidla cez nerovnosť vozovky
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Adrián Krišovský
Aerodynamika športových vozidiel
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Kroneraff
Pasívne odpory dopravných prostriedkov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Kučerák
Analýza komfortu vodiča autobusu z hľadiska prenosu vibrácii
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Kušnier
Návrh silenbloku nápravy osobného automobilu
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislav Lenhart
Systémy odpruženia automobilov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Lenhart
Vplyv zmeny tlaku v brzdovom systéme na modálne vlastnosti sústavy
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Lenner
Design of crash-box for vehicle under regulation Formula student
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Liedl, PhD.
Konštrukčné riešenie zvýšenia svetlej výšky terénneho automobilu pomocou ozubeného prevodu
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Liedl, PhD.
Optimalizácia konštrukčných prác v automobilovom segmente
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Tomáš Liedl, PhD.
Optimalizácia konštrukčných prác v automobilovom segmente
október 2018
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Liedl, PhD.
Sekvenčná pretekárska prevodovka
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Lobotka
Riadenie pojazdného žeriava
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Marek
Bezdrôtový zber nameraných údajov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Marek
Konečnoprvková simulácia elektromagnetického mikrobudiča v programovom prostredí Ansys
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Andrej Melich
Elektrické systémy automobilov
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrián Melo
Analýza jazdných odporov automobilu
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Mihaľov
Návrh synchronizačných prvkov prevodového mechanizmu automobilov
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Mikuláš
Kinematická a dynamická analýza humanoidu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Umelá inteligencia v procese optimalizácie spotreby motorových vozidiel
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. et Ing. Pavel Moravčík
Riadenie lineárnych piezomotorov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Branislav Muška
Simulácia pohybu vlakového vagóna
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Lukáš Nagy
Optimalizácia parametrov motora osobného vozidla pri vybraných prevádzkových režimoch
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Nákačka
Riadenie robotického ramena
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Nevický
Návrh veka hydromeniča hnacieho ústrojenstva
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radoslav Pagáč
Riadenie robotického ramena na základe údajov z kamery
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michael Paštéka, PhD.
Návrh mechanizmu sedadla automobilu pre imobilných pasažierov
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michael Paštéka, PhD.
Telemetria v dopravnej technike
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Petráš
Optimalizácia zavesenia nápravy vozidla z pohľadu tuhosti a tunenia
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Petruľa
Riadené kmitanie mechanického akumulátora energie uloženého v magnetických ložiskách.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Pliš, PhD.
Návrh semiaktívneho tlmiča pre podvozok lietadla
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bohdan Polák
Umelá inteligencia mechatronických systémov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Predný
Simulácia podvozku automobilu pri prejazde nerovnosťou vozovky
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Viktor Puškár
Systémy autonómneho riadenia automobilov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Rastislav Radoš, PhD.
Optimalizácia spotreby energie elektrického vozidla
október 2016
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Rastislav Radoš, PhD.
Optimalizácia spotreby energie pohonnej jednotky elektromobilu
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michal Raus
Telemetrický systém zberu údajov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rudolf Rehák
Návrh regulátora pre riadenie technologického procesu ohrevu plynu
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZP
Autor: Marc Roca Pont
ANALYSIS AND DESIGN OF A MECHANISM FOR A CAR SEAT FOR DISABLED PEOPLE
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Rompf
Návrh zavesenia kolies vozidla kategórie L7e
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michael Rozič
Pevnostná kontrola ozubenia prevodového mechanizmu
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Andrej Sijka
Optimalizácia parametrov automatickej prevodovky automobilu
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Andrej Sijka
Optimalizácia parametrov automatickej prevodovky automobilu
november 2019Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Róbert Skyrčák
Aktívne a pasívne prvky bezpečnosti automobilov
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Karol Sloboda
Aktivny dvojhmotový zotrvačník
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Karol Sloboda
Diagnostic of riveted joint with cushion segment and driven plate during the riveting process
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marián Somentál
Návrh riadenia dynamickej sústavy – výťahu
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Staňo
Konštrukčný návrh aretácie synchronizačného mechanizmu prevodovky automobilu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Staš, PhD.
Využitie umelej inteligencie pre detekciu polôh telies v robotických systémoch
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Suchal, PhD.
Simulácia a modelovanie dynamiky vozidla z pohľadu budenia rampou
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radovan Ščepka
Riadenie EVALBOT robota mikrokontrolerom Stellaris
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Šešera
Meranie komfortu a vplyvu vibrácii na vodiča osobného automobilu
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Šipoš
Návrh časti nápravy vozidla pre súťaž Formula student z kompozitných materiálov
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Šmelko
Virtuálny model ABS automobilu
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
Biomechanický model človeka v automobile pre vyšetrovanie pohodlia
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Šrenkel
Návrh parametrov odpruženia automobilu
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Švolík
Aerodynamika vozidla
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Švolík
Návrh testovacieho zariadenia pre dvojhmotové zotrvačníky
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Frederik Tasary
Aerodynamika osobných vozidiel
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Tímár
Improvement of clutch functionality by optimization run-out of diaphragm spring fingers run-out in clutch assembly
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Veselič
Konštrukčné riešenie výroby prototypov lamelových spojok
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.
Neurónové siete v mechatronických systémoch
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Dipl.-Ing. Reinhard Weggässer
Generatívne navrhovanie virtuálneho vozidla
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Dipl.-Ing. Reinhard Weggässer
Generatívne navrhovanie virtuálneho vozidla
február 2020
Zobrazenie záverečnej práce
123.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ján Záhoran
Návrh riadenia malého trojkolesového vozidla pre súťaž Eco Shell Marathon.
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
124.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Zula
Návrh odpruženia osobného automobilu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná