Oct 25, 2020   5:10 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Identification number: 2362
University e-mail: lubos.magdolen [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts
     
     
Final thesis
     Projects
     
Publications     Bodies     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Semiactive truck suspension design
Written by (author): doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Opponent 1:
Opponent 2:prof. Ing. Vladimír Hlavňa, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Jaromír Máca, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh semiaktívneho odpruženia nákladných automobilov
Summary:
Predložená habilitačná práca sa zaoberá návrhom semiaktívneho odpruženia nákladných automobilov. Odpruženie náprav vozidiel nie je revolučný ani inovatívny koncept. Od doby vynálezu kolesa existovali vždy snahy konštruktérov vozidiel zmierniť nárazy a otrasy vo vozidle od povrchu cesty -- vozovky. Návrh odpruženia vozidla je realizovaný tak, aby spĺňal požadované kritéria stanovené od spôsobu jeho použitia. S rozvojom techniky sa koncept semiaktívneho tlmenia stáva aktuálny. Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Najprv sú stanovené kritéria, ktoré sa použíjú pri posudzovaní zaťaženia ciest. Tie sú definované podľa AASHO testov. Následne je vytvorená koncepcia semiaktívneho odpruženia a model vozidla na ktoré sa koncepcia aplikuje. Model je vytvorený a modifikovaný s cieľom maximálnej zhody s realitou. Potom sú navrhnuté koncepcie riadenia tlmičov s ohľadom na nelinearitu celého modelu s požitím prvkov umelej inteligencie. Výsledky návrhu pomocou simulácii sú experimentálne overené a vyhodnotené.
Key words:fuzzy regulátor, odpruženie nákládného vozidla, neurónová sieť , semiaktívny tlmič, nákladný automobil

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited