Jan 22, 2020   1:21 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Identification number: 2363
University e-mail: jana.gabkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav matematiky a fyziky (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Holubica
Týranie žiakov na základnej škole
May 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Hýllová
Efektívnosť rekvalifikačných kurzov vo vzdelávaní dospelých
December 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Kecskésová
Vplyv rodiny na výchovu dieťaťa k prevencii proti drogám
May 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Martiš
Diagnostické metódy v predmete fyzika na gymnáziu
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Taňa Miklóšová
Motivácia k vzdelávaniu sa dospelých
May 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Mojžišová
Záťažové situácie u študentov technických VŠ
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jenny Nagyová
Efektívnosť navrhnutej učebnej pomôcky pre študijný odbor vinohradníctvo a ovocinárstvo
December 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Rozenbergová
Motivácia žiakov na stredných školách v odborných predmetoch
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Stanko
Návrh metodickej pomôcky pre majstra odbornej výchovy na ZSŠ hotelových služieb
December 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress