Oct 25, 2020   3:53 a.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Identification number: 2363
University e-mail: jana.gabkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav matematiky a fyziky (FME)

     
     
Lesson          
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:

Ord.
State
TypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Holubica
Týranie žiakov na základnej škole
May 2009
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Hýllová
Efektívnosť rekvalifikačných kurzov vo vzdelávaní dospelých
December 2008
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Kecskésová
Vplyv rodiny na výchovu dieťaťa k prevencii proti drogám
May 2009
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Martiš
Diagnostické metódy v predmete fyzika na gymnáziu
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Taňa Miklóšová
Motivácia k vzdelávaniu sa dospelých
May 2009Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Mojžišová
Záťažové situácie u študentov technických VŠ
May 2009
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jenny Nagyová
Efektívnosť navrhnutej učebnej pomôcky pre študijný odbor vinohradníctvo a ovocinárstvo
December 2008Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Rozenbergová
Motivácia žiakov na stredných školách v odborných predmetoch
May 2010
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Stanko
Návrh metodickej pomôcky pre majstra odbornej výchovy na ZSŠ hotelových služieb
December 2008
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress