Dec 10, 2019   0:11 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Identification number: 2363
University e-mail: jana.gabkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav matematiky a fyziky (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:: Efficiency of retraining courses at areas education adults.
Written by (author): Ing. Katarína Hýllová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Jana Gabková, PhD.
Opponent:RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Efektívnosť rekvalifikačných kurzov vo vzdelávaní dospelých
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je overenie efektívnosti rekvalifikačných kurzov v oblasti celoživotného vzdelávania . Práca sa skladá zo štyroch kapitol, ktoré sú pomenované podľa zadania a sú v nich rozobraté jednotlivé procesy vzdelávania. V prvej kapitole sú objasnené základné pojmy a teoretické východiská riešenej problematiky. Informácie boli čerpané z uvedených bibliografických zdrojov. Druhá kapitola obsahuje vzdelávanie formou rekvalifikácie.Tretia o nadácie Integra Venture. Štvrtá kapitola analyzuje ekeftívnosť rekvalifikačných kurzov, opatrenie a odporúčania v oblasti vzdelávania. V práci bola použitá príloha - dotazník, pomocou ktorej som analyzovala efektívnosť rekvalifikačných kurzov.
Key words:vzdelávanie, rekvalifikácia, kurz, efektívnosť, celoživotné vzdelávanie, analýza


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited