20. 1. 2020  7:49 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Identifikační číslo: 2363
Univerzitní e-mail: jana.gabkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav matematiky a fyziky (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv rodiny na výchovu dieťaťa k prevencii proti drogám
Autor: Ing. Monika Kecskésová
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedoucí práce: RNDr. Jana Gabková, PhD.
Oponent:RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv rodiny na výchovu dieťaťa k prevencii proti drogám
Abstrakt:ABSTRAKT Kecskésová, Monika: Výchova dieťaťa a prevencia proti drogám v rodine. Diplomová práca , Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave ;Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Vedúci diplomovej práce RNDr. Jana Gabková, PhD. - Trnava: MtF STU ,2009. 69 strán. Kľúčové slová: výchova. rodič. problém. škola. drogy. prevencia Diplomová práca sa zaoberá vplyvom otca a matky na dieťa, rodinou ako spoločenskou skupinou, jej spôsobom výchovy, názormi, a možnosťou ovplyvniť dieťa na prvé vyskúšanie a následné užívanie drog a hlavne prevenciou. Diplomová práca sa zameriava na prevenciu ktorú na našich školách takmer nemáme a ktorej rodičia niekedy nevenujú náležitú pozornosť. Táto práca by mala osloviť pedagógov, ktorý majú záujem a snahu zistiť ako sú na tom žiaci s vedomosťami o drogách aké možnosti má rodič alebo pedagóg na ovplyvnenie dieťaťa. Človek si uvedomí, aký je zraniteľný pri vlastných deťoch až keď je príliš neskoro. Domnievame sa, že najviac ohrozenou skupinou sú deti a mládež a to najmä pre svoju vysokú manipulovateľnosť ovplyvniteľnosť. Preto je nutné začať s antidrogovou propagandou už oveľa skôr ako v puberte keď deti často už majú prvú skúsenosť s drogou za sebou. Táto práca môže pomôcť každému, komu na problematike medziľudských vzťahov, rodičovskej výchove a možnostiach ovplyvniť dieťa záleží, neponúka riešenie ale podáva určitými krokmi pomocnú ruku.
Klíčová slova:rodič, výchova, drogy


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně