Dec 5, 2019   8:58 p.m. Oto
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Identification number: 2363
University e-mail: jana.gabkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav matematiky a fyziky (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Child's education and prevention of drugs in the family
Written by (author): Ing. Monika Kecskésová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Jana Gabková, PhD.
Opponent:RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv rodiny na výchovu dieťaťa k prevencii proti drogám
Summary:ABSTRAKT Kecskésová, Monika: Výchova dieťaťa a prevencia proti drogám v rodine. Diplomová práca , Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave ;Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Vedúci diplomovej práce RNDr. Jana Gabková, PhD. - Trnava: MtF STU ,2009. 69 strán. Kľúčové slová: výchova. rodič. problém. škola. drogy. prevencia Diplomová práca sa zaoberá vplyvom otca a matky na dieťa, rodinou ako spoločenskou skupinou, jej spôsobom výchovy, názormi, a možnosťou ovplyvniť dieťa na prvé vyskúšanie a následné užívanie drog a hlavne prevenciou. Diplomová práca sa zameriava na prevenciu ktorú na našich školách takmer nemáme a ktorej rodičia niekedy nevenujú náležitú pozornosť. Táto práca by mala osloviť pedagógov, ktorý majú záujem a snahu zistiť ako sú na tom žiaci s vedomosťami o drogách aké možnosti má rodič alebo pedagóg na ovplyvnenie dieťaťa. Človek si uvedomí, aký je zraniteľný pri vlastných deťoch až keď je príliš neskoro. Domnievame sa, že najviac ohrozenou skupinou sú deti a mládež a to najmä pre svoju vysokú manipulovateľnosť ovplyvniteľnosť. Preto je nutné začať s antidrogovou propagandou už oveľa skôr ako v puberte keď deti často už majú prvú skúsenosť s drogou za sebou. Táto práca môže pomôcť každému, komu na problematike medziľudských vzťahov, rodičovskej výchove a možnostiach ovplyvniť dieťa záleží, neponúka riešenie ale podáva určitými krokmi pomocnú ruku.
Key words:rodič, výchova, drogy


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited