19. 1. 2020  16:37 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Identifikační číslo: 2363
Univerzitní e-mail: jana.gabkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav matematiky a fyziky (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Záťažové situácie u študentov technických VŠ
Autor: Ing. Monika Mojžišová
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedoucí práce: RNDr. Jana Gabková, PhD.
Oponent:RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Záťažové situácie u študentov technických VŠ
Abstrakt:CEPEKOVÁ, Monika: Záťažové situácie u študentov technických vysokých škôl. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Školiteľ: RNDr. Jana Gabková, PhD. -- Bratislava: SjF STU, 2009. 70 s. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zistiť mieru subjektívneho prežívania záťažových situácií u študentov technických VŠ a spôsoby, ktorými tieto situácie zvládajú. Práca je rozdelená na štyri časti. Prvá časť sa venuje charakterizovaniu skúmanej problematiky a metodológii pojmov. V druhej časti sa práca zameriava na analýzu súčasného stavu vzdelávania na technických vysokých školách. Tretia, prieskumná časť sumarizuje poznatky získané z dotazníka, ktorého respondentmi boli študenti technických vysokých škôl, s cieľom overiť platnosť stanovených hypotéz. V závere diplomovej práce sú navrhnuté odporúčania pre prax , ktorých aplikáciou je možné znížiť úroveň pociťovanej záťaže u vysokoškolákov.
Klíčová slova:zvládanie záťažových situácií, stres, osobnostná výbava, záťaž, záťažové situácie


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně