Dec 14, 2019   3:35 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Identification number: 2363
University e-mail: jana.gabkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav matematiky a fyziky (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The methods of diagnostics in the subject of physics at gymnasium
Written by (author): Ing. Vladimír Martiš
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Jana Gabková, PhD.
Opponent:RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Diagnostické metódy v predmete fyzika na gymnáziu
Summary:V práci sme sa zamerali predovšetkým na diagnostické metódy uplatňované v procese skúšania a hodnotenia žiakov z vyučovacieho predmetu fyzika na Gymnáziu v Púchove. Cieľom práce bolo zistiť, aký majú žiaci vzťah k vyučovaciemu predmetu fyzika, aké formy preverovania a hodnotenia používa učiteľ v uvedenom predmete, aké nové metódy skúšania a hodnotenia by žiaci uprednostnili. V prvej kapitole sme sa zamerali na charakteristiku diagnostických metód. V druhej kapitole sme sa zamerali na diagnostické metódy uplatňované na stredných školách. V tretej kapitole sme sa zamerali na prieskum v oblasti skúmanej problematiky. V štvrtej kapitole sme uviedli návrhy a odporúčania pre pedagogickú prax.
Key words:diagnóza, pedagogická diagnostika, skúšanie, hodnotenie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited