26. 1. 2020  19:53 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Identifikační číslo: 2363
Univerzitní e-mail: jana.gabkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav matematiky a fyziky (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Motivácia žiakov na stredných školách v odborných predmetoch
Autor: Ing. Zuzana Rozenbergová
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedoucí práce: RNDr. Jana Gabková, PhD.
Oponent:RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Motivácia žiakov na stredných školách v odborných predmetoch
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou motivácie vo vyučovacom procese. Jej cieľom je zistiť činitele, ktoré motivujú žiakov stredných škôl vo výučbe odborných predmetov. Diplomová práca pozostáva z dvoch hlavných častí a je členená do šiestich kapitol. Prvá časť práce je venovaná teoretickej analýze motivácie vo vyučovacom procese - jej pedagogickým a psychologickým aspektom a významu vo výučbe (kapitoly 1-4). Druhá časť práce je venovaná pedagogickému prieskumu v oblasti skúmanej problematiky (kapitoly 5-6). Pedagogický výskum bol realizovaný formou dotazníka na Súkromnej strednej škole technickej v Žiari nad Hronom a zúčastnilo sa 86 žiakov 1. - 4. ročníka odboru elektrotechnika. V závere tejto časti práce sú uvedené aj návrhy a odporúčania pre pedagogickú prax.
Klíčová slova:motivácia, problémy motivácie, stredná škola, žiak - žiaci, odborné predmety, elektrotechnika

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně