Feb 19, 2020   2:16 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Identification number: 2364
University e-mail: ingrid.souckova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Adamčeková
Procesná a personálna reštrukturalizácia v spoločnosti SES a.s. Tlmače
June 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Adame
Utilization of environmental policy instruments in the enterprise Marius Pedersen, a.s.
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Babuška
Aplikácia filozofie KAIZEN pre oddelenie IT operátorov v Allianz Business Services
June 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Bariná
Možnosti optimalizácie štíhleho podniku vo firme Hella Slovakia Front-Lighting
June 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Bella
Analýza vybraných vstupných parametrov k projektu "Zvýšenie atraktívnosti štúdia na SjF STU v Bratislave"
June 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Bublavá
Zvyšovanie konkurencieschopnosti rozšírením a modernizáciou výroby vo vybranom podniku
June 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Časárová
Využitie marketingových nástrojov pre zvýšenie predajnosti produktov vybranej firmy
June 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Čopíková
Analýza strát vo Faurecia Interior Systems, s.r.o.
June 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Danišovičová
Zlepšovanie efektívnosti práce v podniku HOLLEN, s. r. o.
June 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Droppová
Analýza a optimalizácia materiálového toku v podniku Kuehne + Nagel s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Drozd
Adapting the general standard for telematics checking in the quality department conditions of the PSA Trnava plant
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Boris Dulina
Možnosti využitia princípov štíhlej výroby vo vybranej firme
June 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Boris Dulina
Možnosti využitia princípov štíhlej výroby vo vybranej firme
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Boris Dulina
Možnosti využitia princípov štíhlej výroby vo vybranej firme
June 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Fečková
Uplatnenie vybraných princípov štíhlej výroby vo firme Lindab, s.r.o.
June 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Fekete
Využitie nástrojov environmentálnej politiky vo výrobnom podniku
June 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Gičová
Analýza a optimalizácia vybraných logistických procesov v podniku TRENS,a.s.
June 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Gičová
Optimalizácia materiálového toku v podniku s cieľom zníženia výrobných nákladov
June 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hanuliak
Možnosti optimalizácie toku hodnôt v podniku ELESKO a. s.
June 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Monika Haverlová
Možnosti zlepšenia produktivity práce v B.P.B. spol. s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Hekel
Uplatňovanie vybraných metód personálneho manažmentu v manažérskej praxi
June 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hekel
Vývoj nového produktu (NPD) a faktory ovplyvňujúce jeho úspešnosť na trhu
June 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Helbich
Možnosti optimalizácie toku hodnôt v podniku INA Skalica spol. s r.o.
June 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Holubec
Optimalizácia prvkov štíhlej výroby v podniku Kraft Foods Slovakia a.s.
June 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Hrkelová
Analýza a optimalizácia vybraných logistických procesov v podniku
June 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hudák
Zlepšovanie produktivity práce s využitím časových štúdií v spoločnosti ENPAY Transformer Components
June 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Chrást
Využitie nástrojov internetového marketingu pre presadenie sa firmy na domácom trhu
June 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Javorská, PhD.
Riadenie procesov pri výrobe prototypov káblových zväzkov v predsériovej etape
June 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Jurkáčková
Analýza a podpora malých a stredných podnikov na Slovensku
June 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Jurkáčková
Analýza rozvoja malých a stredných podnikov vo východoslovenskom regióne
June 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Jurkovič
Vybrané možnosti efektívnejšieho využívania materiálov v podniku Tower Automotive a.s.
June 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Kanderka
Analýza a optimalizácia vybraných logistických procesov v podniku
June 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Karas
Applying 8D method to solve the problem of leak in tank lid in Volkswagen Slovakia a.s.
May 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Kollmann
Proposals to improve the manufacturing process at Benteler Automotive SK s.r.o.
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Košická
Vplyv objektovej teploty a odvetrania materiálu na meranie farebného odtieňa na karosérii vozidiel Volkswagen Slovakia, a.s.
June 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marta Kotesová
Význam komunikácie v práci manažéra
June 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Kováčová
Analýza a optimalizácia vybraných logistických procesov v podniku IMOS -- ASEK, spol. s r.o.
June 2007Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Krištofová
Návrh a implementácia havarijného plánu pre riadenie rizika v spoločnosti MAR SK, s.r.o.
June 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Lacko
Využitie filozofie Kaizen v priemyselných podnikoch na Slovensku
June 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Líšková
Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku Motosam a.s. s využitím marketingových nástrojov
June 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Lőrinczi
Priemyselné parky a ich vplyv na hospodársky rast na Slovensku
June 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Macejka
FMEA analýza pri procesnom riadení podniku MARTINREA SLOVAKIA
June 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Mahdalová
Kontinuálne zlepšovanie externej kvality výroby ocele U.S. Steel Košice, s.r.o.
June 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Margetín
Možnosti využitia internetového marketingu pri propagácii spoločnosti JHL-PRODUKT, s.r.o.
June 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Mäsiar
Dopravné náklady a logistika spojené so zhodnocovaním odpadov zo starých vozidiel
June 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Méry
Time saving in the workplace by introducing new technologies, equipment
May 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marianna Mihálkinová
Využitie TPM -- SMED, OEE v spoločnosti IAC GROUP SLOVAKIA
June 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Mikulášková
Aplikácia filozofie Kaizen v spoločnosti Glunz and Jensen, s.r.o.
June 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Mikulovská
Využitie nástrojov marketingového mixu v spoločnosti MILSY, a.s.
June 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Mitošinková
Možnosti optimalizácie materiálového toku vo vybranej časti podniku
June 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Moravčík
Možnosti optimalizácie hmotného toku a znižovania výrobných nákladov v spoločnosti Heidelberg s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Morong
Podniková kultúra zahraničnej automobilovej firmy na Slovensku
June 2009Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mrva
Efektívnosť tokov materiálu vo vybranej spoločnosti
June 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Mrva
Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku rozšírením a modernizáciou výroby
June 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Nemčovičová
Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy Trubela rozšírením a modernizáciou výroby
June 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Novák
Návrh zdokonalenia systému riadenia výroby vo vybranom podniku
June 2009Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Olach
FMEA metóda pre zlepšenie kvality produktov firmy TRITON spol. s r. o.
June 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Ölschléger
Uplatnenie IT v podnikovej logistike spoločnosti GtO Slovakia s.r.o.
June 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Oprchal
Riadenie nezhodného výrobku vo firme TRW Automotive (Slovakia), s.r.o.
June 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Pisarčík
The proposal for the introduction of condition monitoring of the selected device in the bodyshop in VW Slovakia a.s.
May 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Plocháňová
Implementácia Priemyslu 4.0 vo VW SK
May 2017Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Plocháňová
Robotized offtaking (Bin-picking) freely stored parts in Volkswagen Slovakia
May 2019Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Poizlová
Návrh zdokonalenia riadenia materiálového toku v podniku PSA Peugeot-Citroen Trnava
June 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Pribylinová
Riadenie životného cyklu produktu vo firme
June 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Puvák
Využitie najnovších technológií v oblasti riadenia výroby a logistiky
June 2009Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Július Remenár
Návrh na zdokonalenie výrobno-logistického riadenia v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s.
June 2012Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Rybnikárová
Aplikácia princípov štíhlej výroby vo firme INA Skalica,spol. s r.o.
June 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariana Senková
Suggest of Measures to Reduce the Consumption of Compressed Air at the Porsche Bodywork in Volkswagen Slovakia a.s.
May 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Schickerle
Možnosti zefektívnenia JIT procesov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.
June 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Henrieta Siváková
Priemyselné parky a ich význam pre hospodársky rast na Slovensku
June 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sloboda
Analýza súčasného stavu marketingu v spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Bratislava
June 2008Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Smolen
Možnosti a návrhy archivovania dokladov a výkresovej dokumentácie
June 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Smolen
Optimalizácia archivovania dokumentácie a skladovanie nástrojov a náhradných dielov
June 2008Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Stankovič
The possibilities of using the principles of lean production in Volkswagen Slovakia a.s.
May 2018Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Staškovanová
Environmentálne orientovaný marketing a odpadová logistika vybranej strategickej podnikateľskej jednotky
June 2015Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Szabó
Analýza a optimalizácia materiálových tokov v podniku
June 2009Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Szabó
Návrh a implementácia metódy riadenia rizika v sklade liekov spoločnosti Kuehne+Nagel s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Šabík
Možnosti zlepšenia výroby v podniku MATADOR Automotive Vráble, a. s.
June 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Šaušová
Optimalizácia logistiky z hľadiska nákladov vo firme Volkswagen Slovakia, a.s.
June 2007Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Šeliga
Dostupnosť zberných miest a autorizovaných spracovateľov starých áut na Slovensku
June 2014Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Šemrinec
Analýza malých a stredných podnikov vo vybranom regióne
June 2008Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Šemrinec
Využitie marketingových nástrojov na získavanie potenciálnych zákazníkov
June 2010Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Šimonová
Marketingová mapa subdodávateľov automobilového priemyslu
June 2007Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Štangová
Analýza konkurenčného prostredia v podniku Johnson Controls
June 2008Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Štefanišin
Filozofia Kaizen a jej aplikácia v spoločnosti Protherm, s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdeněk Štěpánek
Analýza vývoja malých a stredných podnikov vo vybranom regióne
June 2007Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Šurina
Návrhy na zlepšenie materiálového toku a logistiky vo výrobnom podniku
June 2011Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Tóthová
Možnosti zavedenia systému Kanban v skladovom hospodárstve Sumitomo Electric Bordnetze-Slovakia, s. r. o.
June 2008Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Trlík
Hodnotenie spoľahlivosti zariadení v podniku SLOVNAFT, a.s.
June 2013Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Trlík
Stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti v podniku
June 2011Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Turan
Implementácia integrovaného systému manažérstva v SES, a.s. Tlmače
June 2010Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Valachová
Vybrané možnosti zvyšovania výkonnosti podniku
June 2014Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Včelková
Analýza vzniknutej chyby dodávaného dielu do Volkswagen Slovakia, a.s.
June 2016Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vrabec
Znižovanie interných reklamácií vo firme HUHN PressTech s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Žifčák
Možnosti optimalizácie riadenia materiálového toku v spoločnosti Faurecia IS Bratislava, s.r.o.
June 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress