26. 10. 2020  9:09 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Identifikačné číslo: 2364
Univerzitný e-mail: ingrid.souckova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

     
Absolvent          Záverečná práca     
Publikácie     
     
Vedené práce
     
Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Adamčeková
Procesná a personálna reštrukturalizácia v spoločnosti SES a.s. Tlmače
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Adame
Využitie nástrojov environmentálnej politiky v podniku Marius Pedersen, a.s.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Babuška
Aplikácia filozofie KAIZEN pre oddelenie IT operátorov v Allianz Business Services
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Júlia Bariná
Možnosti optimalizácie štíhleho podniku vo firme Hella Slovakia Front-Lighting
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Bella
Analýza vybraných vstupných parametrov k projektu "Zvýšenie atraktívnosti štúdia na SjF STU v Bratislave"
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Bublavá
Zvyšovanie konkurencieschopnosti rozšírením a modernizáciou výroby vo vybranom podniku
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ľubomír Bučka
Návrh na zlepšenie výrobných procesov prostredníctvom digitálnej transformácie vo vybranom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martina Časárová
Využitie marketingových nástrojov pre zvýšenie predajnosti produktov vybranej firmy
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Čopíková
Analýza strát vo Faurecia Interior Systems, s.r.o.
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Danišovičová
Zlepšovanie efektívnosti práce v podniku HOLLEN, s. r. o.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Droppová
Analýza a optimalizácia materiálového toku v podniku Kuehne + Nagel s.r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Richard Drozd
Adaptácia všeobecného štandardu kontroly telematiky na podmienky oddelenia kvality trnavského závodu Groupe PSA
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Boris Dulina
Možnosti využitia princípov štíhlej výroby vo vybranej firme
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Boris Dulina
Možnosti využitia princípov štíhlej výroby vo vybranej firme
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Boris Dulina
Možnosti využitia princípov štíhlej výroby vo vybranej firme
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Simona Fečková
Uplatnenie vybraných princípov štíhlej výroby vo firme Lindab, s.r.o.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrik Fekete
Využitie nástrojov environmentálnej politiky vo výrobnom podniku
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Gajanová
Možnosti zlepšenia výrobného procesu vo výrobnom podniku Kufferath, s.r.o.
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Gičová
Analýza a optimalizácia vybraných logistických procesov v podniku TRENS,a.s.
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Gičová
Optimalizácia materiálového toku v podniku s cieľom zníženia výrobných nákladov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Hanuliak
Možnosti optimalizácie toku hodnôt v podniku ELESKO a. s.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Monika Haverlová
Možnosti zlepšenia produktivity práce v B.P.B. spol. s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Hekel
Uplatňovanie vybraných metód personálneho manažmentu v manažérskej praxi
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Hekel
Vývoj nového produktu (NPD) a faktory ovplyvňujúce jeho úspešnosť na trhu
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Helbich
Možnosti optimalizácie toku hodnôt v podniku INA Skalica spol. s r.o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dávid Hlavaj
Návrh robotizovaného pracoviska na inšpekčnú kontrolu výrobkov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Holubec
Optimalizácia prvkov štíhlej výroby v podniku Kraft Foods Slovakia a.s.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Hrkelová
Analýza a optimalizácia vybraných logistických procesov v podniku
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Hudák
Zlepšovanie produktivity práce s využitím časových štúdií v spoločnosti ENPAY Transformer Components
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Chrást
Využitie nástrojov internetového marketingu pre presadenie sa firmy na domácom trhu
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Javorská, PhD.
Riadenie procesov pri výrobe prototypov káblových zväzkov v predsériovej etape
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Jurkáčková
Analýza a podpora malých a stredných podnikov na Slovensku
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Jurkáčková
Analýza rozvoja malých a stredných podnikov vo východoslovenskom regióne
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Jurkovič
Vybrané možnosti efektívnejšieho využívania materiálov v podniku Tower Automotive a.s.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Kanderka
Analýza a optimalizácia vybraných logistických procesov v podniku
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Karas
Aplikácia metódy 8D pri riešení problému zatekania veka nádrže v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Kollmann
Návrhy na zlepšenie výrobného procesu vo firme Benteler Automotive SK, s.r.o.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Soňa Košická
Vplyv objektovej teploty a odvetrania materiálu na meranie farebného odtieňa na karosérii vozidiel Volkswagen Slovakia, a.s.
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marta Kotesová
Význam komunikácie v práci manažéra
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Kováčová
Analýza a optimalizácia vybraných logistických procesov v podniku IMOS -- ASEK, spol. s r.o.
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Krištofová
Návrh a implementácia havarijného plánu pre riadenie rizika v spoločnosti MAR SK, s.r.o.
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Lacko
Využitie filozofie Kaizen v priemyselných podnikoch na Slovensku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Líšková
Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku Motosam a.s. s využitím marketingových nástrojov
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Lőrinczi
Priemyselné parky a ich vplyv na hospodársky rast na Slovensku
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Macejka
FMEA analýza pri procesnom riadení podniku MARTINREA SLOVAKIA
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Aneta Mahdalová
Kontinuálne zlepšovanie externej kvality výroby ocele U.S. Steel Košice, s.r.o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Margetín
Možnosti využitia internetového marketingu pri propagácii spoločnosti JHL-PRODUKT, s.r.o.
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Mäsiar
Dopravné náklady a logistika spojené so zhodnocovaním odpadov zo starých vozidiel
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. David Méry
Úspora času na pracoviskách zavedením nových technológií, zariadení
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marianna Mihálkinová
Využitie TPM -- SMED, OEE v spoločnosti IAC GROUP SLOVAKIA
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Mikulášková
Aplikácia filozofie Kaizen v spoločnosti Glunz and Jensen, s.r.o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Mikulovská
Využitie nástrojov marketingového mixu v spoločnosti MILSY, a.s.
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrea Mitošinková
Možnosti optimalizácie materiálového toku vo vybranej časti podniku
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Moravčík
Možnosti optimalizácie hmotného toku a znižovania výrobných nákladov v spoločnosti Heidelberg s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Morong
Podniková kultúra zahraničnej automobilovej firmy na Slovensku
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Mrva
Efektívnosť tokov materiálu vo vybranej spoločnosti
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Mrva
Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku rozšírením a modernizáciou výroby
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Nemčovičová
Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy Trubela rozšírením a modernizáciou výroby
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Novák
Návrh zdokonalenia systému riadenia výroby vo vybranom podniku
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radoslav Olach
FMEA metóda pre zlepšenie kvality produktov firmy TRITON spol. s r. o.
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Ölschléger
Uplatnenie IT v podnikovej logistike spoločnosti GtO Slovakia s.r.o.
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Oprchal
Riadenie nezhodného výrobku vo firme TRW Automotive (Slovakia), s.r.o.
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jozef Pisarčík
Návrh pre zavedenie monitorovania stavu vybraného zariadenia v karosárni VW Slovakia, a.s.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Plocháňová
Implementácia Priemyslu 4.0 vo VW SK
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Plocháňová
Robotizované odoberanie voľne uložených dielov (Bin-picking) vo Volkswagen Slovakia, a.s.
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Poizlová
Návrh zdokonalenia riadenia materiálového toku v podniku PSA Peugeot-Citroen Trnava
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Pribylinová
Riadenie životného cyklu produktu vo firme
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Puvák
Využitie najnovších technológií v oblasti riadenia výroby a logistiky
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Július Remenár
Návrh na zdokonalenie výrobno-logistického riadenia v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Rybnikárová
Aplikácia princípov štíhlej výroby vo firme INA Skalica,spol. s r.o.
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mariana Senková
Návrh opatrení na zníženie spotreby stlačeného vzduchu v karosárni Porsche v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Marek Schickerle
Možnosti zefektívnenia JIT procesov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Henrieta Siváková
Priemyselné parky a ich význam pre hospodársky rast na Slovensku
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Sloboda
Analýza súčasného stavu marketingu v spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Bratislava
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Rastislav Smolen
Možnosti a návrhy archivovania dokladov a výkresovej dokumentácie
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rastislav Smolen
Optimalizácia archivovania dokumentácie a skladovanie nástrojov a náhradných dielov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Stankovič
Možnosti využitia princípov štíhlej výroby vo firme Volkswagen Slovakia, a.s.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Stankovič
Návrh prípravku pre správne nastavenie pozície zatváracieho čapu kufra auta
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Staškovanová
Environmentálne orientovaný marketing a odpadová logistika vybranej strategickej podnikateľskej jednotky
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Szabó
Analýza a optimalizácia materiálových tokov v podniku
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Szabó
Návrh a implementácia metódy riadenia rizika v sklade liekov spoločnosti Kuehne+Nagel s.r.o.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Šabík
Možnosti zlepšenia výroby v podniku MATADOR Automotive Vráble, a. s.
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Šaušová
Optimalizácia logistiky z hľadiska nákladov vo firme Volkswagen Slovakia, a.s.
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Šeliga
Dostupnosť zberných miest a autorizovaných spracovateľov starých áut na Slovensku
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Šemrinec
Analýza malých a stredných podnikov vo vybranom regióne
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Šemrinec
Využitie marketingových nástrojov na získavanie potenciálnych zákazníkov
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lucia Šimonová
Marketingová mapa subdodávateľov automobilového priemyslu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Štangová
Analýza konkurenčného prostredia v podniku Johnson Controls
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Štefanišin
Filozofia Kaizen a jej aplikácia v spoločnosti Protherm, s.r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zdeněk Štěpánek
Analýza vývoja malých a stredných podnikov vo vybranom regióne
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Šurina
Návrhy na zlepšenie materiálového toku a logistiky vo výrobnom podniku
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Tóthová
Možnosti zavedenia systému Kanban v skladovom hospodárstve Sumitomo Electric Bordnetze-Slovakia, s. r. o.
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Trlík
Hodnotenie spoľahlivosti zariadení v podniku SLOVNAFT, a.s.
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Trlík
Stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti v podniku
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Daniel Turan
Implementácia integrovaného systému manažérstva v SES, a.s. Tlmače
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Valachová
Vybrané možnosti zvyšovania výkonnosti podniku
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Včelková
Analýza vzniknutej chyby dodávaného dielu do Volkswagen Slovakia, a.s.
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Vrabec
Znižovanie interných reklamácií vo firme HUHN PressTech s.r.o.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Žifčák
Možnosti optimalizácie riadenia materiálového toku v spoločnosti Faurecia IS Bratislava, s.r.o.
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná