28. 1. 2020  1:04 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Identifikační číslo: 2364
Univerzitní e-mail: ingrid.souckova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Possibilities of Application of Logistics Tools in the Management of Production Quality
Autor: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Oponent 1:doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Možnosti uplatnenia logistických nástrojov v systéme manažérstva kvality produkcie
Abstrakt:Predložená dizertačná práca sa zaoberá možnosťami uplatnenia logistických nástrojov v systéme manažérstva kvality produkcie. Cieľom práce bolo identifikovať možnosti použitia logistických nástrojov pre manažérstvo kvality produkcie pri optimalizácii výrobného systému a následné zostavenie referenčnej metodiky použitia týchto nástrojov na minimalizáciu strát s ohľadom na zvyšovanie kvality produkcie. V neposlednom rade si dizertačná práca kladie za cieľ zmapovať využívanie týchto nástrojov v praxi výrobných podnikov na Slovensku a poukázať na to, že ich využívanie vedie k znižovaniu nákladov, zvyšovaniu kvality, výkonnosti, efektívnosti a hospodárnosti, a z toho vyplývajúcej vyššej konkurencieschopnosti týchto podnikov. Výsledky riešenia sú príspevkom k rozšíreniu aplikačných možností logistických technológií aj do oblasti manažérstva kvality produkcie. Dizertačná práca prispieva aj do tvorby znalostného systému v oblasti logistiky, nakoľko analyzuje rozsiahly súbor metód, techník a technológií, poukazuje na vzájomné súvislosti a vymedzuje najvhodnejšie oblasti použitia.
Klíčová slova:manažérstvo kvality, logistické nástroje, konkurencieschopnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně