22. 10. 2020  6:27 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Identifikačné číslo: 2364
Univerzitný e-mail: ingrid.souckova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

     
     
     Záverečná práca     
Publikácie     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Možnosti uplatnenia logistických nástrojov v systéme manažérstva kvality produkcie
Autor: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Oponent 1:
doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Možnosti uplatnenia logistických nástrojov v systéme manažérstva kvality produkcie
Abstrakt:
Predložená dizertačná práca sa zaoberá možnosťami uplatnenia logistických nástrojov v systéme manažérstva kvality produkcie. Cieľom práce bolo identifikovať možnosti použitia logistických nástrojov pre manažérstvo kvality produkcie pri optimalizácii výrobného systému a následné zostavenie referenčnej metodiky použitia týchto nástrojov na minimalizáciu strát s ohľadom na zvyšovanie kvality produkcie. V neposlednom rade si dizertačná práca kladie za cieľ zmapovať využívanie týchto nástrojov v praxi výrobných podnikov na Slovensku a poukázať na to, že ich využívanie vedie k znižovaniu nákladov, zvyšovaniu kvality, výkonnosti, efektívnosti a hospodárnosti, a z toho vyplývajúcej vyššej konkurencieschopnosti týchto podnikov. Výsledky riešenia sú príspevkom k rozšíreniu aplikačných možností logistických technológií aj do oblasti manažérstva kvality produkcie. Dizertačná práca prispieva aj do tvorby znalostného systému v oblasti logistiky, nakoľko analyzuje rozsiahly súbor metód, techník a technológií, poukazuje na vzájomné súvislosti a vymedzuje najvhodnejšie oblasti použitia.
Kľúčové slová:
manažérstvo kvality, logistické nástroje, konkurencieschopnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene