Jul 16, 2019   4:53 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Morávek, PhD.
Identification number: 2365
University e-mail: ivan.moravek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Centre of innovations (FME)
Director - Centre of innovations (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of bar code for data processing in the industry
Written by (author): Ing. Miroslav Vitikáč
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie čiarového kódu pre spracovanie údajov v priemysle
Summary:Táto práca sa zameriava na využitie systému automatickej identifikácie pre spracovanie údajov v priemyselnej oblasti pri chove a kŕmení múch tse-tse. Je rozčlenená na tri časti -- teoretickú, technickú a praktickú. V prvej časti som sa zaoberal všeobecnou problematikou čiarových kódov ako je ich konštrukcia, kvalita a rozdelenie. V ďalšej časti som popísal technické zariadenia umožňujúce realizáciu označení objektov čiarovými kódmi (tlačiarne pre tlač čiarových kódov), ako aj zariadenia umožňujúce snímanie čiarových kódov (čítačky čiarových kódov). V praktickej časti som nadviazal na predošlé poznatky z teórie a zaoberal sa návrhom systému a taktiež jemu prislúchajúcich zariadení, ktoré by boli schopné podať informácie o stave kŕmenia múch tse-tse s cieľom: Automatizovať procesy v oblasti kŕmenia s použitím technológie automatickej identifikácie. Eliminovať ľudský faktor pri realizácii vstupov do systému a znížiť tým chybovosť vstupných dát. Zrýchliť a zreálniť vstup dát - posunúť zber dát do PC systému a dosiahnuť tým zreálnenie skutočného obrazu procesu kŕmenia.
Key words:čiarový kód, RFID, automatická identifikácia, optoelektronické zariadenie, čítacie zariadenie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited