Jul 18, 2019   2:25 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Morávek, PhD.
Identification number: 2365
University e-mail: ivan.moravek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Centre of innovations (FME)
Director - Centre of innovations (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design equipment for sorting pupae of insect
Written by (author): Ing. Pavol Littva
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Opponent:RNDr. Peter Takáč, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zariadenia pre separáciu kukiel insektov
Summary:Diplomová práca je zameraná na riešenie problematiky separácie kukiel múch tse-tse. Základom pre separáciu je zmes kukiel, ktorá sa následne triedi do piatich veľkostných tried. Cieľom práce je navrhnúť zariadenie pre separáciu kukiel, ktoré by zvýšilo efektivitu separácie a zároveň by spĺňalo požadované kritériá ako sú obstarávacia cena zariadenia, jednoduchosť obsluhy, jemná manipulácia s kuklami a čistota pracoviska. Na základe požadovaných kritérií bol navrhnutý vzduchový separátor, ktorého princíp spočíva v rozdielnej hmotnosti kukiel, pretože kukly s väčšími rozmermi majú aj väčšiu hmotnosť. Na hlbšiu analýzu procesu separácie sú potrebné dlhodobejšie testy na zariadení.
Key words:triedenie, zariadenie, mucha tse-tse, separátor

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited