Jul 16, 2019   4:22 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Morávek, PhD.
Identification number: 2365
University e-mail: ivan.moravek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Centre of innovations (FME)
Director - Centre of innovations (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Customized production management in engineering company
Written by (author): Ing. Júlia Tylková
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Králik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie zákazkovej výroby v strojárskej firme
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia zákazkovej výroby. Zákazku môžeme chápať ako produkt alebo výrobok, ktorý podnik vyrobí na základe požiadavky od zákazníka. Riadenie priebehu zákazky si vyžaduje riadenie veľkého množstva procesov, od zaevidovania požiadavky, samotnej výroby až po expedíciu. Predkladaná práca je rozdelená do štyroch základných častí. Základom riešenia problematiky sú teoretické východiská, ktoré sú zhrnuté v prvej kapitole. Nasleduje druhá kapitola, ktorá obsahuje základné informácie o podniku, v ktorej je riešený konkrétny úsek v rámci zákazky. Všetky potrebné informácie o toku a priebehu zákazky sú obsiahnuté v tretej kapitole. Posledná časť tejto diplomovej práce obsahuje konkrétne výstupy z uskutočneného merania, ako aj návrhy a spôsoby zlepšovania do budúcnosti. Verím, že táto práca je, a v budúcnosti bude pre podnik prínosná.
Key words:Zákazka, Riadenie, Výroba, Flexibilita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited