Jul 20, 2019   0:52 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Morávek, PhD.
Identification number: 2365
University e-mail: ivan.moravek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Centre of innovations (FME)
Director - Centre of innovations (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Options and ways to improve the quality of educational programs for developing countries
Written by (author): Ing. Petra Cisárová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Opponent:Ing. Ján Lach
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti a spôsoby zvyšovania kvality výukových programov pre rozvojové krajiny
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť odporúčania možností a spôsobov zvýšovania kvality výukových programov pre rozvojové krajiny a zhrnúť tak poznatky a skúsenosti do budúcnosti. Prvá kapitola práce je zameraná na analýzu rozvojového vzdelávania a rozvojovej pomoci vo svete a bližšie sú v nej definované Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska a aktivity, do ktorých sa Slovensko, ako rozvinutá krajina, zapája. Druhá kapitola práce je orientovaná na jednotlivé výukové programy. V tretej kapitole práce sú zanalyzované jednotlivé výukové projekty, ktoré boli zrealizované v Keni, v Južnom Sudáne a v Afganistane vďaka nadácii Pontis, občianskemu združeniu Savio a STU. Obsahom poslednej kapitoly sú jednotlivé odporúčania možností a spôsobov zvyšovania kvality výukových programov pre rozvojové krajiny.
Key words:rozvojová pomoc, vzdelávanie, rozvojové krajiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited