Jul 22, 2019   5:29 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Morávek, PhD.
Identification number: 2365
University e-mail: ivan.moravek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Centre of innovations (FME)
Director - Centre of innovations (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Management and production control for single contracts
Written by (author): Ing. Jana Suroviaková
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie a kontrola výroby pri jednorazových zákazkách
Summary:Predmetom diplomovej práce "Riadenie a kontrola výroby pri jednorazových zákazkách" je vyšpecifikovanie základných znakov jednorazových zákaziek, identifikovať priebeh v praxi, stanoviť návrh zlepšení. V práci sú aplikované nástroje kvality pre efektívnejšie vypracovanie zákazky a dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Práca obsahuje štyri časti. Prvá kapitola je vypracovaná na základe dostupných literárnych zdrojov z oblasti riadenia strojárskej výroby a nástrojov kvality. Druhá kapitola je zameraná na priebeh jednorazových zákaziek v praxi. Navrhnuté zlepšenia pri realizovaní zákaziek sú aplikované v tretej kapitole. Posledná kapitola sa zameriava na vyhodnotenie prínosov.
Key words:Plánovanie kvality, Riadenie, Kontrola, Jednorazové zákazky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited