Jul 22, 2019   11:34 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Morávek, PhD.
Identification number: 2365
University e-mail: ivan.moravek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Centre of innovations (FME)
Director - Centre of innovations (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Preparation of companies for certification
Written by (author): Ing. Judita Pálinkášová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Opponent:Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava firmy na certifikáciu
Summary:Predložená diplomová práca Príprava firmy na certifikáciu je problematika pre zavedenie systému manažérstva kvality a jeho následnou certifikáciou. V prvej časti práce sú spracované teoretické poznatky o certifikácie, akreditácie, o akreditačných orgánov, ďalej popisujem jednotlivé normy ISO 9000. Ďalšia časť diplomovej práce obsahuje analýzu stavu certifikátov vo svete i na Slovensku. Na začiatku praktickej časti je podrobnejšie charakterizovaná spoločnosť I.P.A. -- Kovovýroba spol. s.r.o., táto časť ďalej obsahuje konkrétne dokumenty vybranej spoločnosti, ktoré boli preskúmané a porovnané s požiadavkami normy. Analýzou boli zistené nedostatky, ktoré po návrhu a po konzultácií s vedením spoločnosti sa nám podarilo úspešne odstrániť. V záverečnej časti práce uvádzam jednotlivé kroky, ktoré treba dodržať aby spoločnosť získala certifikát kvality.
Key words:normy ISO, certifikácia, systém manažérstva kvality

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited