Oct 19, 2019   11:46 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Morávek, PhD.
Identification number: 2365
University e-mail: ivan.moravek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Centre of innovations (FME)
Director - Centre of innovations (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Development of the equipment and production technology for breeding and production of sterile male tsetse flies.
Written by (author): Ing. Ivan Morávek, PhD.
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Opponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Aleš Krsek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj zariadenia a jeho technológie výroby na chov a produkciu sterilných samcov tse - tse múch
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá vývojom zariadenia a jeho technológiou výroby na chov a produkciu sterilných samcov. Ako východisko boli použité informácie z laboratórnych chovov. V dizertačnej práci sú popísané rôzne prístupy pre produkciu a chov muchy tse-tse. Na základe koncepčného riešenia boli vypracované návrhy zariadení, vyrobené a odskúšané prototypy a v konečnom štádiu aj inštalované zariadenia pre masový chov. Pri návrhu zariadení bol urobený výber vhodných materiálov a jednotlivé varianty riešení boli zhodnotené. Veľká pozornosť je venovaná technicky dôležitým miestam chovu ako je ohrev krvi a proces riadenia ohrevu. Pri návrhu vyhrievacej platne bola použitá pevnostná a termická analýza. V súlade s vývojom a implementáciou technológie chovu a novými poznatkami sú navrhnuté nové spôsoby riadenia procesu kŕmenia, automatizovaného nastavenia teploty a bakteriologickej dekontaminácie krvi pre zlepšenie automatizovaného procesu chovu. Koncepčné riešenie a modulárna stavba sú základnými atribútmi pre úspešnú implementáciu technológie chovu na území Afriky.
Key words:mucha tse-tse, technológia chovu, riadenie procesu kŕmenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited