15. 7. 2020  6:46 Henrich
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivan Morávek, PhD.
Identifikační číslo: 2365
Univerzitní e-mail: ivan.moravek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Centrum inovácií (SjF)
Ředitel - Centrum inovácií (SjF)

     Absolvent     Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     
Orgány
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Vývoj zariadenia a jeho technológie výroby na chov a produkciu sterilných samcov tse - tse múch
Autor:
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Vývoj zariadenia a jeho technológie výroby na chov a produkciu sterilných samcov tse - tse múch
Abstrakt:
Dizertačná práca sa zaoberá vývojom zariadenia a jeho technológiou výroby na chov a produkciu sterilných samcov. Ako východisko boli použité informácie z laboratórnych chovov. V dizertačnej práci sú popísané rôzne prístupy pre produkciu a chov muchy tse-tse. Na základe koncepčného riešenia boli vypracované návrhy zariadení, vyrobené a odskúšané prototypy a v konečnom štádiu aj inštalované zariadenia pre masový chov. Pri návrhu zariadení bol urobený výber vhodných materiálov a jednotlivé varianty riešení boli zhodnotené. Veľká pozornosť je venovaná technicky dôležitým miestam chovu ako je ohrev krvi a proces riadenia ohrevu. Pri návrhu vyhrievacej platne bola použitá pevnostná a termická analýza. V súlade s vývojom a implementáciou technológie chovu a novými poznatkami sú navrhnuté nové spôsoby riadenia procesu kŕmenia, automatizovaného nastavenia teploty a bakteriologickej dekontaminácie krvi pre zlepšenie automatizovaného procesu chovu. Koncepčné riešenie a modulárna stavba sú základnými atribútmi pre úspešnú implementáciu technológie chovu na území Afriky.
Klíčová slova:mucha tse-tse, technológia chovu, riadenie procesu kŕmenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně