21. 11. 2019  23:31 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivan Morávek, PhD.
Identifikačné číslo: 2365
Univerzitný e-mail: ivan.moravek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Centrum inovácií (SjF)
Riaditeľ - Centrum inovácií (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vývoj zariadenia a jeho technológie výroby na chov a produkciu sterilných samcov tse - tse múch
Autor: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Aleš Krsek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj zariadenia a jeho technológie výroby na chov a produkciu sterilných samcov tse - tse múch
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá vývojom zariadenia a jeho technológiou výroby na chov a produkciu sterilných samcov. Ako východisko boli použité informácie z laboratórnych chovov. V dizertačnej práci sú popísané rôzne prístupy pre produkciu a chov muchy tse-tse. Na základe koncepčného riešenia boli vypracované návrhy zariadení, vyrobené a odskúšané prototypy a v konečnom štádiu aj inštalované zariadenia pre masový chov. Pri návrhu zariadení bol urobený výber vhodných materiálov a jednotlivé varianty riešení boli zhodnotené. Veľká pozornosť je venovaná technicky dôležitým miestam chovu ako je ohrev krvi a proces riadenia ohrevu. Pri návrhu vyhrievacej platne bola použitá pevnostná a termická analýza. V súlade s vývojom a implementáciou technológie chovu a novými poznatkami sú navrhnuté nové spôsoby riadenia procesu kŕmenia, automatizovaného nastavenia teploty a bakteriologickej dekontaminácie krvi pre zlepšenie automatizovaného procesu chovu. Koncepčné riešenie a modulárna stavba sú základnými atribútmi pre úspešnú implementáciu technológie chovu na území Afriky.
Kľúčové slová:mucha tse-tse, technológia chovu, riadenie procesu kŕmenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene