Jan 28, 2020   11:17 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Identification number: 236
University e-mail: marcela.pokusova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gowtham Balakrishnan
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Igor Berta, PhD.
Konduktívne miešanie plynule liatej ocele
November 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Bohunická
Riadenie procesu ochrany životného prostredia v atómovej elektrárni Mochovce
June 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marcela Boriová
Systém riadenia obehu dokumentácie a záznamov v zmysle normy STN EN ISO 9001 a činnosť kancelárie technickej dokumentácie vo firme ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
June 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Filipek
Využitie metód manažérstva kvality pri hodnotení procesu merania vybraných parametrov
June 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Grejták
Zavedenie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 v spoločnosti JAVYS, a. s.
June 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Grúberová, PhD.
Bodové odporové zváranie - porovnanie vlastností spojov vytvorených klasickým postupom alebo s použitím lepidla.
June 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Chlebo
Aplikácia postupov Rapid Prototyping & Tooling v etape vývoja liatych nástrojov
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Choboda
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora v podmienkach SR
June 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Marek Choboda
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora v podmienkach SR
June 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Božena Jamrichová
Metóda QFD a jej uplatnenie v procese definovania požiadaviek na dodávateľov a dodávky.
June 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Natália Jediná
Analýza možností znižovania rizika poškodenia agregátov NSF
June 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Dana Jenčuráková, PhD.
Faktory zvyšovania kvality v oblasti vzdelávania
June 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Karlíková
Analýza reklamácií studeno komorového odlievania odliatkov v spoločnosti SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Karlík
Analýza metód a nástrojov na zlepšovanie kvality používaných v podmienkach malých a stredných podnikov v SR
June 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kern
Monitoring nákladov na kvalitu v podmienkach výrobného podniku
June 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Kolárová
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora
June 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislava Kolníková
Technológia výroby odliatkov z liatiny ADI
June 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Kováčová
Návrh metodiky hodnotenia výkonnosti dodávateľov.
June 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Krafský
Počítačová simulácia odlievania silumínového odliatku do kovovej formy
June 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Harish Kuppusamy, B.E.
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel
May 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radko Langfelder
Využitie metódy FMEA ako nástroja na zlepšovanie vybraného technologického postupu.
June 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Masár
Aplikácia metódy FMEA ako nástroja na prevenciu vzniku nezhodných produktov v podmienkach spoločnosti JAMP SVORADA s. r. o.
June 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Luboš Novocký
Elektromagnetické spracovanie odliatkov z Al zliatin.
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Palkovičová
Optimalizácia procesu výroby tlmiča v strojárskom podniku ZF Levice s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Branislav Pasnišin
Vplyv povrchových úprav funkčných plôch valivých ložísk na únavové vlastnosti materiálu
June 2021Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Pataláš
Tvrdé spájkovanie karosárskych plechov - vplyv parametrov na kvalitu spájkovaného spoja.
June 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Blažej Petrík
Analysis of wear resistance of chromium cast iron intended for biomass processing tools.
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Piatrov
The change of production technology and its effect on design of a tool for biomass densification.
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Rumanová
Aplikácia štatistických metód pri zlepšovaní kvality vo výrobnom podniku.
June 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Slezák
Medzilaboratórne porovnávacie merania plynných znečisťujúcich látok ako nástroj validácie meracích metód
June 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Šimko
Elektrolytná plazma - technológia na úpravu povrchu kovových materiálov
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Ing. Pavol Tehlár, PhD.
Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor pre plynulé liatie pásu ložiskového materiálu na báze Al
October 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Tenkel
Návrh využitia štatistických metód pri zlepšovaní kvality výrobného procesu podniku.
June 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Aneta Vozáriková
Vplyv elektromagnetických síl na hliníkové zliatiny
September 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Zámečník
Analýza možností zvyšovania kvality pri výrobe kakaového likéru v spoločnosti Mondelez SR Production s. r. o.
June 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Žákovič
Analýza procesu riadenia nezhodného produktu v podmienkach výrobného podniku
June 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress