14. 10. 2019  22:16 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Identifikačné číslo: 236
Univerzitný e-mail: marcela.pokusova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gowtham Balakrishnan
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Igor Berta, PhD.
Konduktívne miešanie plynule liatej ocele
november 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Bohunická
Riadenie procesu ochrany životného prostredia v atómovej elektrárni Mochovce
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcela Boriová
Systém riadenia obehu dokumentácie a záznamov v zmysle normy STN EN ISO 9001 a činnosť kancelárie technickej dokumentácie vo firme ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Filipek
Využitie metód manažérstva kvality pri hodnotení procesu merania vybraných parametrov
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Grejták
Zavedenie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 v spoločnosti JAVYS, a. s.
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Grúberová, PhD.
Bodové odporové zváranie - porovnanie vlastností spojov vytvorených klasickým postupom alebo s použitím lepidla.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Chlebo
Aplikácia postupov Rapid Prototyping & Tooling v etape vývoja liatych nástrojov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Choboda
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora v podmienkach SR
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Marek Choboda
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora v podmienkach SR
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Božena Jamrichová
Metóda QFD a jej uplatnenie v procese definovania požiadaviek na dodávateľov a dodávky.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Natália Jediná
Analýza možností znižovania rizika poškodenia agregátov NSF
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Dana Jenčuráková, PhD.
Faktory zvyšovania kvality v oblasti vzdelávania
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Karlíková
Analýza reklamácií studeno komorového odlievania odliatkov v spoločnosti SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Karlík
Analýza metód a nástrojov na zlepšovanie kvality používaných v podmienkach malých a stredných podnikov v SR
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kern
Monitoring nákladov na kvalitu v podmienkach výrobného podniku
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Kolárová
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislava Kolníková
Technológia výroby odliatkov z liatiny ADI
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Kováčová
Návrh metodiky hodnotenia výkonnosti dodávateľov.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Krafský
Počítačová simulácia odlievania silumínového odliatku do kovovej formy
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Harish Kuppusamy, B.E.
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radko Langfelder
Využitie metódy FMEA ako nástroja na zlepšovanie vybraného technologického postupu.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Masár
Aplikácia metódy FMEA ako nástroja na prevenciu vzniku nezhodných produktov v podmienkach spoločnosti JAMP SVORADA s. r. o.
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Luboš Novocký
Elektromagnetické spracovanie odliatkov z Al zliatin.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Palkovičová
Optimalizácia procesu výroby tlmiča v strojárskom podniku ZF Levice s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Branislav Pasnišin
Vplyv povrchových úprav funkčných plôch valivých ložísk na únavové vlastnosti materiálu
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Pataláš
Tvrdé spájkovanie karosárskych plechov - vplyv parametrov na kvalitu spájkovaného spoja.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Blažej Petrík
Analýza oteruvzdornosti chrómovej liatiny určenej na výrobu nástrojov na spracovanie biomasy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Piatrov
Vplyv zmeny technológie výroby na konštrukčné riešenie nástroja na lisovanie biomasy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Rumanová
Aplikácia štatistických metód pri zlepšovaní kvality vo výrobnom podniku.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Slezák
Medzilaboratórne porovnávacie merania plynných znečisťujúcich látok ako nástroj validácie meracích metód
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Šimko
Elektrolytná plazma - technológia na úpravu povrchu kovových materiálov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Ing. Pavol Tehlár, PhD.
Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor pre plynulé liatie pásu ložiskového materiálu na báze Al
október 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Tenkel
Návrh využitia štatistických metód pri zlepšovaní kvality výrobného procesu podniku.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Aneta Vozáriková
Vplyv elektromagnetických síl na hliníkové zliatiny
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Zámečník
Analýza možností zvyšovania kvality pri výrobe kakaového likéru v spoločnosti Mondelez SR Production s. r. o.
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Žákovič
Analýza procesu riadenia nezhodného produktu v podmienkach výrobného podniku
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná