28. 10. 2020  21:00 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Identifikačné číslo: 236
Univerzitný e-mail: marcela.pokusova [at] stuba.sk
 

          Projekty
     
     
     Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Gowtham Balakrishnan
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Igor Berta, PhD.
Konduktívne miešanie plynule liatej ocele
november 2010
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jana Bohunická
Riadenie procesu ochrany životného prostredia v atómovej elektrárni Mochovce
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marcela Boriová
Systém riadenia obehu dokumentácie a záznamov v zmysle normy STN EN ISO 9001 a činnosť kancelárie technickej dokumentácie vo firme ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Renata Cápová
Kvalita v podmienkach Priemyslu 4.0
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Filipek
Využitie metód manažérstva kvality pri hodnotení procesu merania vybraných parametrov
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Filjač
Technológia elektrolytnej plazmy a jej vplyv na vybrané charakteristiky povrchu upravovaného kovového objektu
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Vladimír Franko
Modifikácia povrchu objektov vyrobených kovovou 3D tlačou aplikáciou technológie elektrolytnej plazmy
máj 2024
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Grejták
Zavedenie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 v spoločnosti JAVYS, a. s.
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Grúberová, PhD.
Bodové odporové zváranie - porovnanie vlastností spojov vytvorených klasickým postupom alebo s použitím lepidla.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Chlebo
Aplikácia postupov Rapid Prototyping & Tooling v etape vývoja liatych nástrojov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Choboda
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora v podmienkach SR
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Marek Choboda
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora v podmienkach SR
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Božena Jamrichová
Metóda QFD a jej uplatnenie v procese definovania požiadaviek na dodávateľov a dodávky.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Natália Jediná
Analýza možností znižovania rizika poškodenia agregátov NSF
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Dana Jenčuráková, PhD.
Faktory zvyšovania kvality v oblasti vzdelávania
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Karlíková
Analýza reklamácií studeno komorového odlievania odliatkov v spoločnosti SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA s.r.o.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Vladimír Karlík
Analýza metód a nástrojov na zlepšovanie kvality používaných v podmienkach malých a stredných podnikov v SR
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kern
Monitoring nákladov na kvalitu v podmienkach výrobného podniku
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Kolárová
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislava Kolníková
Technológia výroby odliatkov z liatiny ADI
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Kováčová
Návrh metodiky hodnotenia výkonnosti dodávateľov.
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Krafský
Počítačová simulácia odlievania silumínového odliatku do kovovej formy
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Harish Kuppusamy, B.E.
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Radko Langfelder
Využitie metódy FMEA ako nástroja na zlepšovanie vybraného technologického postupu.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Masár
Aplikácia metódy FMEA ako nástroja na prevenciu vzniku nezhodných produktov v podmienkach spoločnosti JAMP SVORADA s. r. o.
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Luboš Novocký
Elektromagnetické spracovanie odliatkov z Al zliatin.
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Palkovičová
Optimalizácia procesu výroby tlmiča v strojárskom podniku ZF Levice s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Branislav Pasnišin
Vplyv povrchových úprav funkčných plôch valivých ložísk na únavové vlastnosti materiálu
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Pataláš
Tvrdé spájkovanie karosárskych plechov - vplyv parametrov na kvalitu spájkovaného spoja.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Blažej Petrík
Analýza oteruvzdornosti chrómovej liatiny určenej na výrobu nástrojov na spracovanie biomasy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Piatrov
Vplyv zmeny technológie výroby na konštrukčné riešenie nástroja na lisovanie biomasy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Petra Rumanová
Aplikácia štatistických metód pri zlepšovaní kvality vo výrobnom podniku.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Sprušanský
Analýza možnosti zlepšenia materiálového toku obalov vo vybranom podniku
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jozef Šimko
Elektrolytná plazma - technológia na úpravu povrchu kovových materiálov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Ing. Pavol Tehlár, PhD.
Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor pre plynulé liatie pásu ložiskového materiálu na báze Al
október 2010
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michaela Tekulová
Možnosti zlepšenia systému "Kitting" s cieľom redukovať zastavenia referenčnej linky
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jozef Tenkel
Návrh využitia štatistických metód pri zlepšovaní kvality výrobného procesu podniku.
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Aneta Vozáriková
Vplyv elektromagnetických síl na hliníkové zliatiny
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Zámečník
Analýza možností zvyšovania kvality pri výrobe kakaového likéru v spoločnosti Mondelez SR Production s. r. o.
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Žákovič
Analýza procesu riadenia nezhodného produktu v podmienkach výrobného podniku
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná