Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Identification number: 236
University e-mail: marcela.pokusova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.ADTWritten by (author): Ing. Gowtham Balakrishnan
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry
May 2019prohlížet
2.ADisTWritten by (author): Ing. Igor Berta, PhD.
Konduktívne miešanie plynule liatej ocele
November 2010prohlížet
3.ABTWritten by (author): Ing. Jana Bohunická
Riadenie procesu ochrany životného prostredia v atómovej elektrárni Mochovce
June 2012prohlížet
4.ABTWritten by (author): Bc. Marcela Boriová
Systém riadenia obehu dokumentácie a záznamov v zmysle normy STN EN ISO 9001 a činnosť kancelárie technickej dokumentácie vo firme ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
June 2012prohlížet
5.ADTWritten by (author): Ing. Patrik Filipek
Využitie metód manažérstva kvality pri hodnotení procesu merania vybraných parametrov
June 2016prohlížet
6.ABTWritten by (author): Ing. Peter Grejták
Zavedenie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 v spoločnosti JAVYS, a. s.
June 2013prohlížet
7.ABTWritten by (author): Ing. Michaela Grúberová, PhD.
Bodové odporové zváranie - porovnanie vlastností spojov vytvorených klasickým postupom alebo s použitím lepidla.
June 2011prohlížet
8.ADTWritten by (author): Ing. Michal Chlebo
Aplikácia postupov Rapid Prototyping & Tooling v etape vývoja liatych nástrojov
May 2017prohlížet
9.ADTWritten by (author): Ing. Marek Choboda
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora v podmienkach SR
June 2014prohlížet
10.NDTWritten by (author): Ing. Marek Choboda
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora v podmienkach SR
June 2014prohlížet
11.ADTWritten by (author): Ing. Božena Jamrichová
Metóda QFD a jej uplatnenie v procese definovania požiadaviek na dodávateľov a dodávky.
June 2015prohlížet
12.NDTWritten by (author): Bc. Natália Jediná
Analýza možností znižovania rizika poškodenia agregátov NSF
June 2015prohlížet
13.NDisTWritten by (author): Ing. Dana Jenčuráková, PhD.
Faktory zvyšovania kvality v oblasti vzdelávania
June 2016prohlížet
14.ADTWritten by (author): Ing. Ivana Karlíková
Analýza reklamácií studeno komorového odlievania odliatkov v spoločnosti SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA s.r.o.
June 2012prohlížet
15.ABTWritten by (author): Ing. Vladimír Karlík
Analýza metód a nástrojov na zlepšovanie kvality používaných v podmienkach malých a stredných podnikov v SR
June 2014prohlížet
16.ADTWritten by (author): Ing. Martin Kern
Monitoring nákladov na kvalitu v podmienkach výrobného podniku
June 2014prohlížet
17.ADTWritten by (author): Ing. Martina Kolárová
Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora
June 2013prohlížet
18.ABTWritten by (author): Ing. Ladislava Kolníková
Technológia výroby odliatkov z liatiny ADI
June 2008prohlížet
19.ADTWritten by (author): Ing. Simona Kováčová
Návrh metodiky hodnotenia výkonnosti dodávateľov.
June 2015prohlížet
20.ABTWritten by (author): Ing. Roman Krafský
Počítačová simulácia odlievania silumínového odliatku do kovovej formy
June 2007prohlížet
21.ADTWritten by (author): Ing. Harish Kuppusamy, B.E.
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel
May 2019prohlížet
22.ADTWritten by (author): Ing. Radko Langfelder
Využitie metódy FMEA ako nástroja na zlepšovanie vybraného technologického postupu.
June 2015prohlížet
23.ADTWritten by (author): Ing. Martin Masár
Aplikácia metódy FMEA ako nástroja na prevenciu vzniku nezhodných produktov v podmienkach spoločnosti JAMP SVORADA s. r. o.
June 2014prohlížet
24.ADTWritten by (author): Ing. Luboš Novocký
Elektromagnetické spracovanie odliatkov z Al zliatin.
May 2008prohlížet
25.ABTWritten by (author): Ing. Katarína Palkovičová
Optimalizácia procesu výroby tlmiča v strojárskom podniku ZF Levice s.r.o.
June 2012prohlížet
26.RDisTWritten by (author): Ing. Branislav Pasnišin
Vplyv povrchových úprav funkčných plôch valivých ložísk na únavové vlastnosti materiálu
June 2021prohlížet
27.ABTWritten by (author): Ing. Martin Pataláš
Tvrdé spájkovanie karosárskych plechov - vplyv parametrov na kvalitu spájkovaného spoja.
June 2011prohlížet
28.ADTWritten by (author): Ing. Blažej Petrík
Analysis of wear resistance of chromium cast iron intended for biomass processing tools.
May 2018prohlížet
29.ADTWritten by (author): Ing. Michal Piatrov
The change of production technology and its effect on design of a tool for biomass densification.
May 2018prohlížet
30.ABTWritten by (author): Ing. Petra Rumanová
Aplikácia štatistických metód pri zlepšovaní kvality vo výrobnom podniku.
June 2015prohlížet
31.ADTWritten by (author): Ing. Michal Slezák
Medzilaboratórne porovnávacie merania plynných znečisťujúcich látok ako nástroj validácie meracích metód
June 2016prohlížet
32.ABTWritten by (author): Ing. Jozef Šimko
Elektrolytná plazma - technológia na úpravu povrchu kovových materiálov
May 2017prohlížet
33.ADisTWritten by (author): Mgr. Ing. Pavol Tehlár, PhD.
Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor pre plynulé liatie pásu ložiskového materiálu na báze Al
October 2010prohlížet
34.ADTWritten by (author): Ing. Jozef Tenkel
Návrh využitia štatistických metód pri zlepšovaní kvality výrobného procesu podniku.
June 2015prohlížet
35.NDisTWritten by (author): Ing. Aneta Vozáriková
Vplyv elektromagnetických síl na hliníkové zliatiny
September 2010prohlížet
36.ADTWritten by (author): Ing. Matej Zámečník
Analýza možností zvyšovania kvality pri výrobe kakaového likéru v spoločnosti Mondelez SR Production s. r. o.
June 2014prohlížet
37.ADTWritten by (author): Ing. Ľubomír Žákovič
Analýza procesu riadenia nezhodného produktu v podmienkach výrobného podniku
June 2014prohlížet

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
NFinal thesis is incomplete
NFinal thesis was unsuccessfully defended.
AFinal thesis was successfully defended.
PFinal thesis is submitted
RFinal thesis is in progress