Jun 4, 2020   4:14 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Identification number: 2370
University e-mail: roman.fekete [at] stuba.sk
 
Tajomník na katedre - Institute of Process Engineering (FME)

     
Lesson     Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Baláž
Testovanie reaktora na deacidifikáciu papiera
June 2008
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viliam Bielik
Návrh klimatizácie domu s využitím alternatívnych zdrojov tepla
June 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
Final thesisWritten by (author): Joan Miquel Bonet Cladera
Design of a gearbox for the roll press
June 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Matúš Čierny
Application of high shear granulation on the pharmaceutical materials
June 2022Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Čierny
Design of the boiler for distillation of fruit juices
May 2019Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Matúš Čierny
Energetické využitie biomasy
May 2017Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Daru
Energetické zhodnotenie biomasy
June 2008Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Daru
Vzájomný vplyv parametrov procesu kompaktovania
June 2010
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Maroš Eckert, PhD.
Modifikácia jednoosových modelov stlačiteľnosti zrnitých látok
July 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Eckert, PhD.
Návrh sušiaceho modulu pre sušenie papiera
June 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Sabína Fintová
Design of the vessel for fermentation of fruit juices
June 2020
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Helena Hluchová
Optimalizácia polohy trysiek v deacidifikačnom zariadení
June 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Hricová
Biologická čistiareň odpadových vôd
June 2007Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Hudik
Návrh miešadla pre prípravu papieroviny
June 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Kiš
Methods for evaluating the safety of technology and the risk of explosion of the production unit
June 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kluka, PhD.
Havária tlakovej nádoby
June 2009
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milko Kopčok
Návrh laboratórneho dopravníka práškových materiálov
June 2008
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mário Kraus
Technické riešenie vykurovacích systémov
June 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Krnčok
Návrh meracieho modulu núteného plnenia kompaktora
June 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kurucz
Výroba dosiek z recyklovaných materiálov
June 2014
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Kvočka
Extrúzia pást
June 2007
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Maderová, PhD.
Dopad technológie výroby papiera na životné prostredie
June 2007
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Maderová, PhD.
Extrúzia pást
June 2009
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Maderová, PhD.
Migrácia kvapalnej fázy pri extrúzii pást
August 2012
Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Katarína Maderová, PhD.
Migrácia kvapalnej fázy pri extrúzii pást
September 2013Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Oliver Macho, PhD.
Návrh strojnej časti technológie spracovania priesakových vôd
June 2014
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Mikyšková
Procesové charakteristiky bioreaktora
June 2014Displaying the final thesis
28.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Marek Mračko
Microwave drying of the paper
June 2020Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Muchová
Využitie biotechnológií v priemysle
June 2008
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roland Nagy
Návrh laboratórnej stanice pre výrobu piva
June 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Nikel
Teplotové pole lisovacej zóny kompaktora
June 2012
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Novák
Simulácia procesu extrúzie pást
June 2007Displaying the final thesis
33.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Poláková, PhD.
Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych materiálov
September 2013
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Poláková, PhD.
Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych materiálov
August 2012
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Pribila
Formovanie štruktúry partikulárnej látky pri kompaktovaní
May 2009
Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Peter Pribila
Vplyv pracovných parametrov kompaktora na mechanicko-fyzikálne vlastnosti kompaktátu
September 2015
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Rawski
Návrh pece na prípravu skleného granulátu
June 2009Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marieta Rudá
Kompaktovanie práškových materiálov
June 2009
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Smolinský
Práškové materiály vo farmaceutickom priemysle
June 2008Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Matej Stankovič
Extrúzia pást v radiálnom extrudéri
August 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Szabadoš
Pohyb kvapalnej fázy počas extrúzie pást
June 2010Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Štefančík
Kompostáreň bioodpadov
June 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Timuľak
Design of a photobiorector
May 2018
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Uherová
Návrh extraktora s miešadlom
June 2011
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Vanyová
Testovanie práškov v kruhovom šmykovom prístroji
June 2015
Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Marcel Vykoukal
Compacting of the powders with different flow properties
June 2020
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Terézia Žáková
Modelovanie procesov v bioreaktoroch
May 2017
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Terézia Žáková
Možnosti biorecyklácie celulózových materiálov
June 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress