12. 12. 2019  11:29 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Identifikačné číslo: 2370
Univerzitný e-mail: roman.fekete [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav procesného inžinierstva (SjF)
Tajomník na katedre - Ústav procesného inžinierstva (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Baláž
Testovanie reaktora na deacidifikáciu papiera
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Viliam Bielik
Návrh klimatizácie domu s využitím alternatívnych zdrojov tepla
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Joan Miquel Bonet Cladera
Design of a gearbox for the roll press
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Čierny
Energetické využitie biomasy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Matúš Čierny
Enkapsulácia v procese granulácie
jún 2022Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Čierny
Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Daru
Energetické zhodnotenie biomasy
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Daru
Vzájomný vplyv parametrov procesu kompaktovania
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Maroš Eckert, PhD.
Modifikácia jednoosových modelov stlačiteľnosti zrnitých látok
júl 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Eckert, PhD.
Návrh sušiaceho modulu pre sušenie papiera
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Helena Hluchová
Optimalizácia polohy trysiek v deacidifikačnom zariadení
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Hricová
Biologická čistiareň odpadových vôd
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Hudik
Návrh miešadla pre prípravu papieroviny
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kluka, PhD.
Havária tlakovej nádoby
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milko Kopčok
Návrh laboratórneho dopravníka práškových materiálov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mário Kraus
Technické riešenie vykurovacích systémov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Krnčok
Návrh meracieho modulu núteného plnenia kompaktora
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Kurucz
Výroba dosiek z recyklovaných materiálov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kvočka
Extrúzia pást
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Maderová, PhD.
Dopad technológie výroby papiera na životné prostredie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Maderová, PhD.
Extrúzia pást
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Katarína Maderová, PhD.
Migrácia kvapalnej fázy pri extrúzii pást
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Katarína Maderová, PhD.
Migrácia kvapalnej fázy pri extrúzii pást
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Oliver Macho, PhD.
Návrh strojnej časti technológie spracovania priesakových vôd
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Mikyšková
Procesové charakteristiky bioreaktora
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Muchová
Využitie biotechnológií v priemysle
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roland Nagy
Návrh laboratórnej stanice pre výrobu piva
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Nikel
Teplotové pole lisovacej zóny kompaktora
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Novák
Simulácia procesu extrúzie pást
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Návrh granulačnej linky pre finálnu úpravu fosfátov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Rozloženie tlaku na lopatke homogenizátora partikulárnych látok
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Katarína Poláková, PhD.
Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych materiálov
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Katarína Poláková, PhD.
Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych materiálov
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Pribila
Formovanie štruktúry partikulárnej látky pri kompaktovaní
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Pribila
Vplyv pracovných parametrov kompaktora na mechanicko-fyzikálne vlastnosti kompaktátu
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Rawski
Návrh pece na prípravu skleného granulátu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marieta Rudá
Kompaktovanie práškových materiálov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Smolinský
Práškové materiály vo farmaceutickom priemysle
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Matej Stankovič
Extrúzia pást v radiálnom extrudéri
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Szabadoš
Pohyb kvapalnej fázy počas extrúzie pást
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Štefančík
Kompostáreň bioodpadov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Timuľak
Konštrukčný návrh fotobioreaktora
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Uherová
Návrh extraktora s miešadlom
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Vanyová
Testovanie práškov v kruhovom šmykovom prístroji
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Žáková
Modelovanie procesov v bioreaktoroch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Terézia Žáková
Možnosti biorecyklácie celulózových materiálov
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná