23. 9. 2020  10:58 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Identifikačné číslo: 2370
Univerzitný e-mail: roman.fekete [at] stuba.sk
 
 

     
     
Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dušan Baláž
Testovanie reaktora na deacidifikáciu papiera
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Viliam Bielik
Návrh klimatizácie domu s využitím alternatívnych zdrojov tepla
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZP
Autor: Joan Miquel Bonet Cladera
Design of a gearbox for the roll press
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Matúš Čierny
Aplikácia vysokošmykovej granulácie na farmaceutické látky
jún 2022Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Čierny
Energetické využitie biomasy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matúš Čierny
Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Boris Daru
Energetické zhodnotenie biomasy
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Daru
Vzájomný vplyv parametrov procesu kompaktovania
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Maroš Eckert, PhD.
Modifikácia jednoosových modelov stlačiteľnosti zrnitých látok
júl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Eckert, PhD.
Návrh sušiaceho modulu pre sušenie papiera
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sabína Fintová
Návrh nádoby pre fermentáciu ovocných štiav
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Helena Hluchová
Optimalizácia polohy trysiek v deacidifikačnom zariadení
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Hricová
Biologická čistiareň odpadových vôd
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Hudik
Návrh miešadla pre prípravu papieroviny
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kiš
Metódy hodnotenia bezpečnosti technológie a riziko výbuchu výrobného uzla
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kluka, PhD.
Havária tlakovej nádoby
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milko Kopčok
Návrh laboratórneho dopravníka práškových materiálov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mário Kraus
Technické riešenie vykurovacích systémov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Krnčok
Návrh meracieho modulu núteného plnenia kompaktora
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Kurucz
Výroba dosiek z recyklovaných materiálov
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kvočka
Extrúzia pást
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Katarína Maderová, PhD.
Dopad technológie výroby papiera na životné prostredie
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Maderová, PhD.
Extrúzia pást
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Katarína Maderová, PhD.
Migrácia kvapalnej fázy pri extrúzii pást
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Katarína Maderová, PhD.
Migrácia kvapalnej fázy pri extrúzii pást
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Oliver Macho, PhD.
Návrh strojnej časti technológie spracovania priesakových vôd
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Mikyšková
Procesové charakteristiky bioreaktora
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Mračko
Sušenie papiera mikrovlnným ohrevom
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Muchová
Využitie biotechnológií v priemysle
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roland Nagy
Návrh laboratórnej stanice pre výrobu piva
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Nikel
Teplotové pole lisovacej zóny kompaktora
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Novák
Simulácia procesu extrúzie pást
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Katarína Poláková, PhD.
Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych materiálov
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Katarína Poláková, PhD.
Šmyková pevnosť vlhkých partikulárnych materiálov
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Pribila
Formovanie štruktúry partikulárnej látky pri kompaktovaní
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Pribila
Vplyv pracovných parametrov kompaktora na mechanicko-fyzikálne vlastnosti kompaktátu
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Rawski
Návrh pece na prípravu skleného granulátu
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marieta Rudá
Kompaktovanie práškových materiálov
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Smolinský
Práškové materiály vo farmaceutickom priemysle
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Matej Stankovič
Extrúzia pást v radiálnom extrudéri
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Szabadoš
Pohyb kvapalnej fázy počas extrúzie pást
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ján Štefančík
Kompostáreň bioodpadov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Timuľak
Konštrukčný návrh fotobioreaktora
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Uherová
Návrh extraktora s miešadlom
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Vanyová
Testovanie práškov v kruhovom šmykovom prístroji
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Vykoukal
Kompaktovanie práškov s rôznymi tokovými vlastnosťami
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Terézia Žáková
Modelovanie procesov v bioreaktoroch
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Terézia Žáková
Možnosti biorecyklácie celulózových materiálov
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná