Jun 27, 2019   8:11 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.
Identification number: 2371
University e-mail: branislav.knizat [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav energetických strojov a zariadení (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Javier Berenguer Carreras
An influence of a pressure and temperature on the operation of a gas transmission system
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Borkovič
Hydraulický a konštrukčný návrh jednolopatkového čerpadla
June 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Csuka, PhD.
Návrh hydrodynamického čerpadla pre dopravu agresívnych kvapalín
June 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Dedinská
Design of an experimental loop with a natural circulation of nitrogen
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Dobrucký
Vplyv vstupného tlaku distribučnej plynárenskej siete na parametre optimálneho návrhu potrubí.
June 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Ďureje
Protirázová ochrana potrubného systému.
June 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Fuszko, PhD.
Návrh Lavalovej dýzy pre nadzvukové ejektory
June 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Gajdoš, PhD.
Vplyv tlaku a teploty na prevádzku plynárenského systému
June 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Maroš Hyriak
Viacfázové prúdenie v kalovom čerpadle
June 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Maroš Hyriak
xxxxx
November 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Ižold
Design of a water hammer protection of the pumping station Lovce
May 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Jančovič
Návrh hydrodynamického kalového čerpadla s vysokou priechodivosťou
June 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Janoška
Návrh prečerpávacej čerpacej stanice
June 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Kabát
Prúdenie stlačiteľných tekutín v potrubných systémoch.
June 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Kormanec
Hodnotenie stavu energetických zariadení vodnej elektrárne pre zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti.
June 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Krajanec
Numerická analýza prúdenia v diskovom čerpadle
June 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Krén
Návrh protirázovej ochrany potrubného systému s čerpadlom
June 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kubina
Hydrodynamické čerpadlo na vysoký tlak
June 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kubina
Návrh systému na dopravu čistej vody.
June 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kurilla
Čerpadlo do komunálnych čistiarní odpadových vôd
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Kurilla
Hydraulický a konštrukčný návrh kalového čepadla
June 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Matej Kurilla
Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla
June 2020Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Miškov
Výpočet nadzvukového ejektora
June 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Obický
Návrh priemyselnej čerpacej stanice.
June 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Ondrejkovič
Návrh diskového čerpadla
June 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Sluka
Malá vodná elektráreň
June 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Šlachtič
Design of a single blade spiral casing pump
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ádám Tóth
Dvojstupňové hydrodynamické čerpadlo
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ádám Tóth
Hydraulický a konštrukčný návrh špirálového čerpadla
June 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Troják
CFD simulácia Hemholtzovho rezonátora
June 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Vach
Hydraulický návrh helikoidnej turbíny
June 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Matej Vach
Model prúdenia v héliovej slučke
June 2021Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Varhoľ
Hydraulic design of a self-priming pump
May 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. František Világi
Analysis of flow in a natural circulation helium loop
May 2019Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Világi
Výskum vodného rázu v potrubnej vetve
June 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Vojtáš
Návrh zariadenia pre dezinfekciu kvapalín pomocou kavitácie
June 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Vojtáš
Simulácia vplyvu termo-mechanického namáhania na zmenu rozmerov statora a rotora počas prevádzky kompresora spaľovacej turbíny
June 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress