Nov 14, 2019   4:10 a.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Identification number: 2372
University e-mail: lubomir.soos [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Dean - Faculty of Mechanical Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nawaf A.Sh. Ajab
Vysokofrekvenčné ložiská vretenníkov obrábacích strojov
May 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ahmed H.A.Y. Alali
Peletovacie lisy
December 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bader N.M.M. Alazemi
Veľké drviace stroje pre automobilový priemysel
May 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Fawaz A.H.E.S. Alazemi
Valivé ložiská pre obrábacie stroje
January 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Khaled M.S.B.Kh. Alazemi
Vretenník – srdce obrábacieho stroja
May 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mubark F.A.F.H.A. Alazemi
Peletovacie lisy
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Naief N.F.N.M. Alazemi
Briketovacie lisy
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Waled R.S.A.S. Alazemi
Drviace stroje pre automobilový priemysel
June 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Abdullah Kh.A.Kh. Alheleel
Kompozit drevoplast
December 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Yousef M.A.H.A. Alkhayyat
Možnosti energetického vyuźitia biomasy a komunálneho odpadu
June 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ahmad N.M.Sh. Almutairi
Technológie demontáže ojazdených áut
January 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Faisal E.Z.M. Almutairi
Závitovkové peletovacie lisy
January 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eisa Th.A.M. Alresheedi
Vysokofrekvenčné vreteníky obrábacích strojov
January 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mohammad Y.Y.Y. Alsaad
Energetické zhodnocovanie odpadov
June 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Abdulrasoul E.H.A. Ben Nakhy
Technológie pre výrobu kompozitu drevo-plast
June 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Biath, PhD.
Optimalizácia konštrukcie guľového peletovacieho lisu na základe merania prevádzkových parametrov
February 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Blaško
Progressive construction of an annular compaction machine
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Carlos Boronat de Ferrater
Study and Design of a Recycling Process for Safety Glass Waste
June 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Viliam Čačko, PhD.
OPTIMALIZÁCIA KONŠTRUKCIE ZARIADENIA NA STRIHANIE KAROSÉRIÍ ZO STARÝCH VOZIDIEL
March 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bohuš Diener
Obnoviteľné zdroje energie
June 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Eckert
Ložiskové uzly vysokofrekvenčných vretenníkov obrábacích strojov
June 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Galko
Projekt energetického zhodnotenia odpadov z fytomasy
June 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Golovkov
Kompozitný materiál na báze dreva a plastu
June 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Gyalog
Projekt zhodnocovania plastových odpadov
June 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Faisal M.E.Kh. Haidar
Drvič na fytomasu
June 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hideghéty
Optimalizovaný technologický postup zhodnocovania odpadov
June 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Hornáčková
Optimalizácia rozsahu demontáže starých vozidiel
June 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jassem M.A.Sh. Husain
Briketovacie lisy
December 2009Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohuslav Chrenko
Modulová stavba mobilných protipovodňových zábran
June 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Javnický
Posudzovanie kvality úšľachtilých biopalív
June 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Juru
Analýza vplyvu rôznych faktorov na presnosť určenia hodnoty rozpočtu vykurovacích nákladov
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Kasala
Zhodnocovanie molitanového odpadu
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marta Kotesová
Viackriteriálna optimalizacia spracovania starého vozidla
August 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Nelinearne matematicke metódy pre viacosové lisovanie partikulárnej látky z biomasy
February 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Kovaľová
Komplexná analýza ložísk a ich združovanie do ložiskových uzlov pomocou združovacích zariadení
June 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Krištofovič
Technológia energetického zhodnocovania fytomasy
June 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Križan
Energetická analýza zhutňovacieho stroja
June 2008Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Letko
Modulova stavba dezintegračných strojov
February 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ali A.H. Majeed
RÁMY OBRÁBACÍCH STROJOV
June 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Makeš
Separovanie odpadov vrstvených lepených skiel (VLS)
June 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Lisovanie biomasy a vplyv geometrie lisovacej komory na kvalitu tuhých biopalív
March 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Naser M.A. Mayouf
Zariadenia na separáciu tuhých odpadov
January 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Molnár
Združovanie radiálnych guľkových ložísk s kosouhlým stykom - posúdenie vnútornej konštrukcie ložísk na presnosť pri združovaní a návrh zariadenia pre meranie združenia
June 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Nákačková
Tepelno-izolačné steny na báze odpadov zo starých vozidiel
June 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Oles
Optimalizácia spracovania starých vozidiel
June 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Orsághová
Technológie spracovania a zhodnocovania lepených viacvrstvových skiel
June 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Pichoňský
Efektívne zhodnocovanie exkrementov hospodárskych zvierat
October 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mohammad E.M.S.E. Saleh
Vysokofrekvenčné vretenníky obrábacích strojov
December 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Szabo
Výskum procesu zhutňovania drevného odpadu
June 2007Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Šimonič
Konštrukčný návrh štvor-rotorového dezintegračného stroja
June 2008Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Škarupová
Manažment transformácie odpadov na palivo
June 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Škarupová
Modulárny mobilný systém zhodnocovania hnoja hospodárskych zvierat
June 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Škvaril
Modulový systém protipovodňových zábran vyrobených z druhotných surovín
June 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Štefánek
Reversed kinematics of the compaction machine
May 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Štefanka, PhD.
Mobilná modulová stavba dezintegračného komplexu
June 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marek Štefanka, PhD.
Modulová stavba zariadenia na minimalizáciu objemu karosérií starých vozidiel
June 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Štefanka, PhD.
Optimization of roller bearing cage construction with regard to its strength
March 2020Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Švorcová
Nové materiály rámov obrábacích strojov
June 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Trnčáková
Hybridné ložiská vo vretenníkoch obrábacích strojov
June 2012Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Valašíková
Odlievaný skelet automobilu
June 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Pavol Varga
Analýza lisovaného spoja čapu nápravy a nápravového ložiska nákladného železničného vozňa pri zaťažení 22 ton
June 2023Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Yousef Abdullah M. Yousef
Veľké drviace stroje pre automobilový priemysel
December 2009Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Luboš Zajároš
Efektívnosť zhodnocovania odpadov zo starých motorových vozidiel
June 2008Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Zakuťanský
Linka na dezintegráciu starých pneumatík
June 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress