19. 6. 2019  20:50 Alfréd
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Identifikačné číslo: 2372
Univerzitný e-mail: lubomir.soos [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Dekan - Strojnícka fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nawaf A.Sh. Ajab
Vysokofrekvenčné ložiská vretenníkov obrábacích strojov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ahmed H.A.Y. Alali
Peletovacie lisy
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bader N.M.M. Alazemi
Veľké drviace stroje pre automobilový priemysel
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Fawaz A.H.E.S. Alazemi
Valivé ložiská pre obrábacie stroje
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Khaled M.S.B.Kh. Alazemi
Vretenník – srdce obrábacieho stroja
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mubark F.A.F.H.A. Alazemi
Peletovacie lisy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Naief N.F.N.M. Alazemi
Briketovacie lisy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Waled R.S.A.S. Alazemi
Drviace stroje pre automobilový priemysel
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Abdullah Kh.A.Kh. Alheleel
Kompozit drevoplast
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Yousef M.A.H.A. Alkhayyat
Možnosti energetického vyuźitia biomasy a komunálneho odpadu
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ahmad N.M.Sh. Almutairi
Technológie demontáže ojazdených áut
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Faisal E.Z.M. Almutairi
Závitovkové peletovacie lisy
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eisa Th.A.M. Alresheedi
Vysokofrekvenčné vreteníky obrábacích strojov
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mohammad Y.Y.Y. Alsaad
Energetické zhodnocovanie odpadov
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Abdulrasoul E.H.A. Ben Nakhy
Technológie pre výrobu kompozitu drevo-plast
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Biath, PhD.
Optimalizácia konštrukcie guľového peletovacieho lisu na základe merania prevádzkových parametrov
február 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Blaško
Progresívna konštrukcia prstencového zhutňovacieho stroja
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Carlos Boronat de Ferrater
Study and Design of a Recycling Process for Safety Glass Waste
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Viliam Čačko, PhD.
OPTIMALIZÁCIA KONŠTRUKCIE ZARIADENIA NA STRIHANIE KAROSÉRIÍ ZO STARÝCH VOZIDIEL
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bohuš Diener
Obnoviteľné zdroje energie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Eckert
Ložiskové uzly vysokofrekvenčných vretenníkov obrábacích strojov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Galko
Projekt energetického zhodnotenia odpadov z fytomasy
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Golovkov
Kompozitný materiál na báze dreva a plastu
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Gyalog
Projekt zhodnocovania plastových odpadov
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Faisal M.E.Kh. Haidar
Drvič na fytomasu
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Hideghéty
Optimalizovaný technologický postup zhodnocovania odpadov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Hornáčková
Optimalizácia rozsahu demontáže starých vozidiel
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jassem M.A.Sh. Husain
Briketovacie lisy
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bohuslav Chrenko
Modulová stavba mobilných protipovodňových zábran
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Javnický
Posudzovanie kvality úšľachtilých biopalív
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michal Juru
Analýza vplyvu rôznych faktorov na presnosť určenia hodnoty rozpočtu vykurovacích nákladov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Kasala
Zhodnocovanie molitanového odpadu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marta Kotesová
Viackriteriálna optimalizacia spracovania starého vozidla
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Nelinearne matematicke metódy pre viacosové lisovanie partikulárnej látky z biomasy
február 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Kovaľová
Komplexná analýza ložísk a ich združovanie do ložiskových uzlov pomocou združovacích zariadení
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Krištofovič
Technológia energetického zhodnocovania fytomasy
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Križan
Energetická analýza zhutňovacieho stroja
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Letko
Modulova stavba dezintegračných strojov
február 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ali A.H. Majeed
RÁMY OBRÁBACÍCH STROJOV
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Makeš
Separovanie odpadov vrstvených lepených skiel (VLS)
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Miloš Matúš, PhD.
Lisovanie biomasy a vplyv geometrie lisovacej komory na kvalitu tuhých biopalív
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Naser M.A. Mayouf
Zariadenia na separáciu tuhých odpadov
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Molnár
Združovanie radiálnych guľkových ložísk s kosouhlým stykom - posúdenie vnútornej konštrukcie ložísk na presnosť pri združovaní a návrh zariadenia pre meranie združenia
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Nákačková
Tepelno-izolačné steny na báze odpadov zo starých vozidiel
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Oles
Optimalizácia spracovania starých vozidiel
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Orsághová
Technológie spracovania a zhodnocovania lepených viacvrstvových skiel
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Pichoňský
Efektívne zhodnocovanie exkrementov hospodárskych zvierat
október 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mohammad E.M.S.E. Saleh
Vysokofrekvenčné vretenníky obrábacích strojov
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Szabo
Výskum procesu zhutňovania drevného odpadu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Šimonič
Konštrukčný návrh štvor-rotorového dezintegračného stroja
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Škarupová
Manažment transformácie odpadov na palivo
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Škarupová
Modulárny mobilný systém zhodnocovania hnoja hospodárskych zvierat
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Škvaril
Modulový systém protipovodňových zábran vyrobených z druhotných surovín
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Štefánek
Obrátená kinematika zhutňovacieho stroja
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Štefanka, PhD.
Mobilná modulová stavba dezintegračného komplexu
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Štefanka, PhD.
Modulová stavba zariadenia na minimalizáciu objemu karosérií starých vozidiel
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marek Štefanka, PhD.
Optimalizácia konštrukcie klietky valivého ložiska s ohľadom na jej pevnosť
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Švorcová
Nové materiály rámov obrábacích strojov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Trnčáková
Hybridné ložiská vo vretenníkoch obrábacích strojov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Valašíková
Odlievaný skelet automobilu
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Yousef Abdullah M. Yousef
Veľké drviace stroje pre automobilový priemysel
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Luboš Zajároš
Efektívnosť zhodnocovania odpadov zo starých motorových vozidiel
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Zakuťanský
Linka na dezintegráciu starých pneumatík
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná