Jun 19, 2019   9:06 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Identification number: 2373
University e-mail: ernest.gondar [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Bajan
Plasty v automobilovom priemysle a možnosti ich recyklácie.
June 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Bajan
Spracovanie prašného podielu z plastového odpadu
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Blažíček
Úprava zariadenia pre Rapid Prototyping
June 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Bocko
Optimalizácia procesu vstrekovania s využitím softvérového produktu MOLD FLOW
June 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mário Buranský, PhD.
Optimalizácia vstrekovania s využitím softvérového produktu
July 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Filip
Vplyv inovovaného dielu na nákladovosť údržby plniaceho automatu
June 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Fraňová
Polymers in Automotive Industry and their Recyclation
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Galbavý
Optimalizácia parametrov vstrekovania termoplastu
June 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Graca
Alikácia softvéru MOLD FLOW pri optimalizácii vstrekovania termoplastu
June 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Grejták
Využitie plastového odpadu pri príprave kompozitného materiálu
June 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Griga
Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastností zmesi polymérov
June 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Grznár
Vplyv množstva recyklátu na vlastnosti polypropylénu Midilena
June 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hodoň
Zadajte názov práce Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastností plastov
May 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Holaň
Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastností polypropylénu
June 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Holaň
Využitie technologického plastového odpadu pri výrobe súčiastok pre automobilový priemysel
June 2007Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Holaň
Zabezpečenie mechanických vlastností odstránením chýb vo výliskoch z termoplastov pomocou softvérového produktu
September 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Horváth
Využitie 3D tlače pri výrobe nového dielca
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Iring
Optimalizácia parametrov vstrekovania plastov
June 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marek Javnický
Zhutňovanie tuhých organických odpadov
September 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Kičin
Vplyv množstva prísady na vlastnosti polypropylénu
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Koprna, PhD.
Využitie softvérového produktu Moldflow pri optimalizácii vstrekovania termoplastov
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Roman Kostuň
Zabezpečenie mechanických charakteristík zvarov ultra-vysokopevných ocelí Usibor 1500P laserovou abláciou
September 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Alena Košinová, PhD.
Štúdium creepových vlastností zliatin hliníka pripravených práškovou metalurgiou
June 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kozák
Vplyv množstva recyklátu na mechnické vlastnosti polypropylénov
June 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Krajčovičová
Spracovanie prašného podielu zo zmesi polymérov
June 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Krajník, PhD.
Využitie softvérového produktu pri optimalizácii parametrov zastrekovania
June 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Lukáč
Priebeh tlaku v dutine formy počas vstrekovania
June 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. René Mačej
Sledovanie vlastností plastových výrobkov pripravených 3D tlačou
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Martančík, PhD.
Využitie technológie rapid prototyping pri spracovaní plastového odpadu
July 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Melišík
Využitie softvérového produktu Mold flow pri zmenšení zmršenia
June 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Mišíková
Príprava kompozitného materiálu s termoplastovým spojivom
June 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Simona Mrkvová, PhD.
Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastnosti termoplastov
September 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Ondračka
Určenie hraničných parametrov vstrekovania termoplastov
May 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Agáta Pajdlhauserová
Príprava kompozitného materiálu s PET matricou
June 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubka Pajtášová
Verifikácia výpočtového modelu napätí generovaných v nitride kremíka tepelnými rázmi.
June 2007Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Podmajerský
Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastností polypropylénu
June 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Pokorný
Aplikácia polymérov v automobilovom priemysle
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Repka
Návrh zariadenia pre spekanie plastových zmesí
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jana Repková
Spracovanie prašného plastového odpadu
June 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Repková
Vplyv množstva ecyklátu na vlastnosti vybraných termoplastov
June 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Ružičková
Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastností polypropylénu
June 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Henrieta Siváková
Vplyv množstva recyklátu na kvalitu a nákladovosť výliskov
June 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Henrieta Siváková
Vplyv množstva recyklátu na nákladovosť výliskov z polypropylénu
June 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Timea Soványová
Príprava kompozitného materiálu s PP spojivovou fázou
June 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Šályová
Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastností ABS
June 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Šályová
Vplyv recyklátu na zmenu vlastností vybraných termoplastov
June 2007Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Šimončič
Vplyv deformácie na rast trhlín v nitride kremíka
June 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juraj Švec
Vysokofrekvenčné ložiskové uzly obrábacích strojov
June 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Tomanová, PhD.
Hodnotenie pevnosti zvarových spojov polyetylénu
May 2007Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Tréger
Možnosti odstránenia chýb na termoplastovom výstreku
May 2010Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Vachna
Simulácia podmienok vstrekovania polypropylénu
June 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Včelka
Možnosti optimalizácie procesu vstrekovania hrubostenných výrobkov
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress