Oct 14, 2019   2:52 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
Identification number: 2375
University e-mail: rudolf.palencar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Balonová, PhD.
Meranie vplyvu tvaru lopatiek na efektívnosť veterného generátora
June 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vojtech Brokeš, PhD.
Komplexný maticový prístup k určeniu neistôt pri meraní teploty pomocou etalónového odporového snímača kalibrovaného v definičných pevných bodoch ITS-90
August 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Čulák
Merací systém pre overovanie prevodníkov tlaku
June 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Deszkásová
Sledovanie rozmerovej stability dielov karosérie vo Volkswagen Slovakia
June 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Ďuriš, PhD.
Prostriedky a metódy metrologického zabezpečenia meradiel pre bezkontaktné meranie teploty
July 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD.
Využitie matematických modelov pri validácii referenčných materiálov s matricou vzduch v aplikácii na rozšírenie národného etalónu zloženia zmesí plynov
August 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Dvorštiak
Evaluation of the pressure transducer calibration
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Filipová
Zhodnotenie implementácie meracieho zariadenia IM6225 do procesov vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v ZVS Impex, akciová spoločnosť Dubnica nad Váhom.
June 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Kornélia Gálová, PhD.
Ovplyvňujúce faktory meradiel pretečeného množstva odpadových vôd s voľnou hladinou
October 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marcel Goliaš, PhD.
Vyhodnotenie kalibrácie meradiel pomocou šírenia rozdelenia metódou Monte Carlo
August 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Arpád Gonda
Optimalizácia stanovenia doby platnosti overenia vybraných druhov meradiel
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michaela Grúberová, PhD.
Metodika testovania vybraných parametrov kinematických štruktúr
June 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Gunár
Meranie elektrických veličín
June 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudovít Halaj
Meranie vlastností vody
June 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Há
Vyhodnotenie merania teploty pomocou odporových snímačov teploty
June 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Havetta
Vibrodiagnostika točivých strojov v AE Mochovce
June 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Házová
Metodika kontroly a kalibrácie špeciálnych meradiel a etalónov v ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom
June 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hroch
Virtuálne laboratórium merania
June 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Hrušecký
Akreditácia kalibračného laboratória UAMAI L7 - Laboratórium metrológie a merania flexibilného rozsahu
June 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Chodurová
Príručka kvality SMK s zameraním na systém manažérstva merania (SMM)
October 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Jablonický
Projekt merania prietoku zemného plynu na ramene sondy
June 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dana Jenčuráková, PhD.
Zefektívnenie systému manažérstva merania so zameraním na kvalitu meracieho procesu
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Jurkovič
Meranie geometrie osobných automobilov
June 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Michal Juru
Meranie teploty a realizácia teplotnej stupnice
June 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Juru
Meranie teploty a realizácia teplotnej stupnice
June 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eugen Kaiser
Nové prístupy k vyhodnoteniu kalibrácie meradiel
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Karlík
Analýza systému merania pre meracie zariadenia firmy Presná s.r.o.
June 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Simona Klvačová
Pokročilé štatistické metódy pri vyhodnotení kalibrácie meradiel
June 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Kollár
Návrh stanovenia neistôt mechanickej skúšky ťahom
June 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Kopča
Štatistické vyhodnotenie parametrov dverí automobilu
June 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Kopunec, PhD.
Návrh metód pre vyhodnotenie a dizajn experimentov pri optimalizácii parametrov zhutňovacieho zariadenia
July 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Koreň
Virtuálne laboratórium merania technických veličín
June 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kost
3D meranie dielcov automobilov
June 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Kováč
Nedeštruktívne skúšanie zvarov v jadrovej elektrárni
June 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Koval, PhD.
Výskum ovplyvňujúcich faktorov na spresnenie realizácie a prenosu ITS-90.
August 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Krajčovič
Meracie systémy a meracie členy v automobiloch
June 2008Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Krajčovič
Neistoty realizácie teplotnej stupnice ITS-90
June 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kršíková, PhD.
Monitorovanie teploty v dopravných a prepravných prostriedkoch pri preprave skaziteľných potravín
June 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Petra Kurčová
Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
June 2022Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Kyseľová
Implementácia systému manažérstva kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2009 a návrh postupnosti krokov pre prípravu firmy SAVOIR s.r.o. na certifikáciu
June 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ivan Lenčeš, PhD.
Meranie kvality dielcov v automobilovom priemysle – stratégia merania a neistoty v meraní na súradnicových meracích strojoch
August 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Lenčeš, PhD.
Návrh riadenia meracích procesov
June 2007Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Lenčeš, PhD.
Riadenie meracích procesov SE, a.s.
June 2009Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriam Lešťáková
Analýza prevádzky tepelného čerpadla, návrh na zvýšenie účinnosti
June 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Majerová
Spôsobilosť meracích zariadení
June 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Miško
Virtulané laboratórium metrológie
June 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Morong
Meracie a skúšobné procesy v motorových vozidlách
June 2007Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Mrázik
Metódy spôsobilosti meracích procesov v automobilovom priemysle
June 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Nemec
Preskúmanie systému manažérstva merania a jeho zefektívnenie v oblasti hladinových snímačov v silách.
June 2016Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jozef Palenčár, PhD.
Interná kalibrácia súradnicových meracích strojov a neistoty kalibrácie
August 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Páleníková
Analýza vplyvu podmienok prostredia na výsledok kalibrácie pracovných meradiel v externých podmienkach
June 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Palkovičová
Analýza nezhodných dielov v procese výroby tlmiča v strojárskom podniku ZF Levice s.r.o.
June 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Petluš
Akreditácia CTTK SjF STU
June 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Poliaková
Metrologické zabezpečenie kvality produktu
June 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Porubský
Virtuálne laboratórium merania kvality dielcov automobilov
June 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Richard Rác, PhD.
Riadenie meracích procesov
August 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Rýdzi
Kalibrácia súradnícových meracích strojov
June 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Václav Sedlák
Nové pokročilé metody návaznosti etalonů krevního tlaku
May 2022Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Slovák
Metódy analýzy procesov merania v automobilovom priemysle
June 2009Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Sojka
Implementation of the Monte Carlo method in metrology
May 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sopkuliak, PhD.
Implementácia vybraných prvkov spracovania a vyhodnocovania meraní pri určovaní tlakových strát regulátora
June 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Sopkuliak, PhD.
Stanovenie neistôt metódou Monte Carlo a Bayesovským prístupom a ich aplikácia na teplotnú stupnicu ITS-90.
May 2019Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Sopkuliak, PhD.
Stanovenie neistôt metódou Monte Carlo pri kalibrácii meradiel
July 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Stano
Vplyv teploty prostredia pri meraní priemyselným prevodníkom tlaku
June 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Strieška
Aplikovanie meracej techniky v procese výstavby a spúšťania jadrovej elektrárne
June 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ščasný
Akreditácia laboratória CTTK
June 2014Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Ščasný
Príprava akreditácie laboratória CTTK SjF
June 2012Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Šicko
Kalibrácia laserového diaľkomera
June 2014Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Šimková
Monitorovanie a meranie membránovej steny
June 2015Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Šimon
Spôsobilosť meracích procesov
August 2015Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Šipeki
Aplikácia metódy FMEA na proces výroby náboja turbíny pre hydrodynamický menič.
June 2014Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Teliar
Systém manažérstva merania v spoločnosti ADAKAR s.r.o.
June 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Trungel
Kalibrácia meradiel dĺžky
June 2015Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vajsábel, PhD.
Maticový prístup k vyhodnoteniu merania teploty pomocou odporových snímačov teploty
June 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Michal Vajsábel, PhD.
Meracie systémy a meracie členy v automobiloch
June 2010Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vajsábel, PhD.
Meranie parametrov geometrie kolies automobilov
June 2011Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Valkovič
Meranie tlaku v jadrovej elektrárni
June 2014Displaying the final thesis
78.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Martina Vičarová
Vývoj primárního etalonu pro měření elektrolytické konduktivity vodných roztoků v oblasti nízkých vodivostí od 0,055 μS/cm do 50 μS/cm
May 2022Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Vodičková
Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy použitím nástrojov marketingového mixu
June 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Vojčíková
Audit systému kvality podľa požiadaviek NATO na overovanie kvality pri kontrole a skúškach
June 2012Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Igor Vrba, PhD.
Neistoty merania predmetov zložitého tvaru na súradnicovom meracom stroji
August 2013Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Zemánek
Technické meranie v strojárenskej výrobe pri výrobe súčiastky
June 2014Displaying the final thesis
83.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Ivan Žabka
Kalibrácia súradnicových meracích strojov
June 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress