Oct 23, 2020   4:37 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
Identification number: 2375
University e-mail: rudolf.palencar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

          Projects     
     
Bodies
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Balonová, PhD.
Meranie vplyvu tvaru lopatiek na efektívnosť veterného generátora
June 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Vojtech Brokeš, PhD.
Komplexný maticový prístup k určeniu neistôt pri meraní teploty pomocou etalónového odporového snímača kalibrovaného v definičných pevných bodoch ITS-90
August 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Čulák
Merací systém pre overovanie prevodníkov tlaku
June 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Deszkásová
Sledovanie rozmerovej stability dielov karosérie vo Volkswagen Slovakia
June 2014
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Ďuriš, PhD.
Prostriedky a metódy metrologického zabezpečenia meradiel pre bezkontaktné meranie teploty
July 2016
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD.
Využitie matematických modelov pri validácii referenčných materiálov s matricou vzduch v aplikácii na rozšírenie národného etalónu zloženia zmesí plynov
August 2015
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Dvorštiak
Evaluation of the pressure transducer calibration
May 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Filipová
Zhodnotenie implementácie meracieho zariadenia IM6225 do procesov vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v ZVS Impex, akciová spoločnosť Dubnica nad Váhom.
June 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Kornélia Gálová, PhD.
Ovplyvňujúce faktory meradiel pretečeného množstva odpadových vôd s voľnou hladinou
October 2010Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marcel Goliaš, PhD.
Vyhodnotenie kalibrácie meradiel pomocou šírenia rozdelenia metódou Monte Carlo
August 2012
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Arpád Gonda
Optimalizácia stanovenia doby platnosti overenia vybraných druhov meradiel
May 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michaela Grúberová, PhD.
Metodika testovania vybraných parametrov kinematických štruktúr
June 2017
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Gunár
Meranie elektrických veličín
June 2015Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudovít Halaj
Meranie vlastností vody
June 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Há
Vyhodnotenie merania teploty pomocou odporových snímačov teploty
June 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Havetta
Vibrodiagnostika točivých strojov v AE Mochovce
June 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Házová
Metodika kontroly a kalibrácie špeciálnych meradiel a etalónov v ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom
June 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Hroch
Virtuálne laboratórium merania
June 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Hrušecký
Akreditácia kalibračného laboratória UAMAI L7 - Laboratórium metrológie a merania flexibilného rozsahu
June 2013Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dana Chodurová
Príručka kvality SMK s zameraním na systém manažérstva merania (SMM)
October 2012
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. František Jablonický
Projekt merania prietoku zemného plynu na ramene sondy
June 2010
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Dana Jenčuráková, PhD.
Zefektívnenie systému manažérstva merania so zameraním na kvalitu meracieho procesu
May 2017
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Jurkovič
Meranie geometrie osobných automobilov
June 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Michal Juru
Meranie teploty a realizácia teplotnej stupnice
June 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Juru
Meranie teploty a realizácia teplotnej stupnice
June 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eugen Kaiser
Nové prístupy k vyhodnoteniu kalibrácie meradiel
May 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Karlík
Analýza systému merania pre meracie zariadenia firmy Presná s.r.o.
June 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Simona Klvačová
Pokročilé štatistické metódy pri vyhodnotení kalibrácie meradiel
June 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Kollár
Návrh stanovenia neistôt mechanickej skúšky ťahom
June 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Kopča
Štatistické vyhodnotenie parametrov dverí automobilu
June 2016
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Kopunec, PhD.
Návrh metód pre vyhodnotenie a dizajn experimentov pri optimalizácii parametrov zhutňovacieho zariadenia
July 2016
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Koreň
Virtuálne laboratórium merania technických veličín
June 2015Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Kost
3D meranie dielcov automobilov
June 2008
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Kováč
Nedeštruktívne skúšanie zvarov v jadrovej elektrárni
June 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Koval, PhD.
Výskum ovplyvňujúcich faktorov na spresnenie realizácie a prenosu ITS-90.
August 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Krajčovič
Meracie systémy a meracie členy v automobiloch
June 2008Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Krajčovič
Neistoty realizácie teplotnej stupnice ITS-90
June 2010
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kršíková, PhD.
Monitorovanie teploty v dopravných a prepravných prostriedkoch pri preprave skaziteľných potravín
June 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Petra Kurčová
Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
June 2022Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Kyseľová
Implementácia systému manažérstva kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2009 a návrh postupnosti krokov pre prípravu firmy SAVOIR s.r.o. na certifikáciu
June 2012
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ivan Lenčeš, PhD.
Meranie kvality dielcov v automobilovom priemysle – stratégia merania a neistoty v meraní na súradnicových meracích strojoch
August 2012
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Lenčeš, PhD.
Návrh riadenia meracích procesov
June 2007Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Lenčeš, PhD.
Riadenie meracích procesov SE, a.s.
June 2009
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Lešťáková
Analýza prevádzky tepelného čerpadla, návrh na zvýšenie účinnosti
June 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Majerová
Spôsobilosť meracích zariadení
June 2016
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Miško
Virtulané laboratórium metrológie
June 2016
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matúš Morong
Meracie a skúšobné procesy v motorových vozidlách
June 2007
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Adam Mrázik
Metódy spôsobilosti meracích procesov v automobilovom priemysle
June 2008Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Nemec
Preskúmanie systému manažérstva merania a jeho zefektívnenie v oblasti hladinových snímačov v silách.
June 2016
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Jozef Palenčár, PhD.
Interná kalibrácia súradnicových meracích strojov a neistoty kalibrácie
August 2013
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Páleníková
Analýza vplyvu podmienok prostredia na výsledok kalibrácie pracovných meradiel v externých podmienkach
June 2016Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Palkovičová
Analýza nezhodných dielov v procese výroby tlmiča v strojárskom podniku ZF Levice s.r.o.
June 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Petluš
Akreditácia CTTK SjF STU
June 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Poliaková
Metrologické zabezpečenie kvality produktu
June 2014
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Porubský
Virtuálne laboratórium merania kvality dielcov automobilov
June 2012
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Richard Rác, PhD.
Riadenie meracích procesov
August 2010Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Rýdzi
Kalibrácia súradnícových meracích strojov
June 2012
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Slovák
Metódy analýzy procesov merania v automobilovom priemysle
June 2009Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Sojka
Implementation of the Monte Carlo method in metrology
May 2018
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Sopkuliak, PhD.
Implementácia vybraných prvkov spracovania a vyhodnocovania meraní pri určovaní tlakových strát regulátora
June 2014
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Peter Sopkuliak, PhD.
Stanovenie neistôt metódou Monte Carlo a Bayesovským prístupom a ich aplikácia na teplotnú stupnicu ITS-90.
May 2019
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Sopkuliak, PhD.
Stanovenie neistôt metódou Monte Carlo pri kalibrácii meradiel
July 2017
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Stano
Vplyv teploty prostredia pri meraní priemyselným prevodníkom tlaku
June 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Strieška
Aplikovanie meracej techniky v procese výstavby a spúšťania jadrovej elektrárne
June 2014Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Ščasný
Akreditácia laboratória CTTK
June 2014
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Ščasný
Príprava akreditácie laboratória CTTK SjF
June 2012
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radoslav Šicko
Kalibrácia laserového diaľkomera
June 2014
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renáta Šimková
Monitorovanie a meranie membránovej steny
June 2015
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Šimon
Spôsobilosť meracích procesov
August 2015
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Šipeki
Aplikácia metódy FMEA na proces výroby náboja turbíny pre hydrodynamický menič.
June 2014
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Teliar
Systém manažérstva merania v spoločnosti ADAKAR s.r.o.
June 2014
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Trungel
Kalibrácia meradiel dĺžky
June 2015
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Vajsábel, PhD.
Maticový prístup k vyhodnoteniu merania teploty pomocou odporových snímačov teploty
June 2013
Displaying the final thesis
74.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Michal Vajsábel, PhD.
Meracie systémy a meracie členy v automobiloch
June 2010Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Vajsábel, PhD.
Meranie parametrov geometrie kolies automobilov
June 2011
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Valkovič
Meranie tlaku v jadrovej elektrárni
June 2014Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vodičková
Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy použitím nástrojov marketingového mixu
June 2012
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vojčíková
Audit systému kvality podľa požiadaviek NATO na overovanie kvality pri kontrole a skúškach
June 2012
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Igor Vrba, PhD.
Neistoty merania predmetov zložitého tvaru na súradnicovom meracom stroji
August 2013
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Zemánek
Technické meranie v strojárenskej výrobe pri výrobe súčiastky
June 2014
Displaying the final thesis
81.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Ivan Žabka
Kalibrácia súradnicových meracích strojov
June 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress