Jan 23, 2020   9:46 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Borovička
Identification number: 23785
University e-mail: qborovicka [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:bytovy dom
Written by (author): Bc. Jakub Fingerland
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Borovička
Opponent:Ing. Martin Kubica
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Zadanie mojej bakalárskej práce bolo vypracovať návrh terasového bytového domu s spoločnými priestormi pre obyvateľov bytovky na prvom nadzemnom podlaží. Navrhol som bytový terasový dom so siedmimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. V podzemnom podlaží sú navrhnuté dva sklady pneumatík pre osemnásť obyvateľov, dva skladovacie priestory pre dva najexkluzívnejšie byty a garáž s dvadsiatimi šiestimi plnohodnotnými parkovacími miestami a jedným kratším miestom pre malé auto typu "Smart" výlučne pre obyvateľov bytovky, ďalšie parkovacie miesta sa nachádzajú pri vjazde do podzemných garáží, z ktorých časť bude pre návštevníkov bytovky. Na prvom nadzemnom podlaží sú navrhnuté spoločné fitnes priestory so záchodmi a skladom pre obyvateľov bytového domu, prípadne pre obyvateľov susedných bytoviek. Na prvom nadzemnom podlaží sú ďalej navrhnuté dva trojizbové byty, dva štvorizbové byty, pivničné kobky, kotolňa a priestor na recepciu. Na druhom nadzemnom podlaží je navrhnutý jeden dvojizbový byt, jeden trojizbový byt a dva štvorizbové byty s veľkometrážnymi terasami, pivničné kobky a obytný ateliér. Na treťom nadzemnom podlaží je navrhnutý jeden trojizbový byt, dva štvorizbové byty s veľkometrážnymi terasami a obytný ateliér. Na štvrtom nadzemnom podlaží je navrhnutý jeden päťizbový byt s terasou, jeden štvorizbový byt s terasou a pivničné kobky. Na piatom nadzemnom podlaží je navrhnutý jeden štvorizbový byt s terasou a jeden päťizbový dvojgeneračný byt s terasou. Na posledných dvoch podlažiach, spojených samostatným schodiskom je navrhnutý "Penthouse". Na jeho prvom podlaží sú navrhnuté obytné priestory s rozľahlými terasami a na jeho druhom podlaží sú navrhnuté oddychové priestory, letná kuchyňa a zelená strecha. Budova má hlavný vstup z východnej strany, vjazd do podzemnej garáže je na severnej strane. Únikový východ z podzemnej garáže ústi na južnom priečelí budovy. Ďalšie vstupy do budovy sú vstupy z pozemku objektu ohraničeného zeleňou do bytových priestorov prvého nadzemného podlažia. Konštrukčný systém je navrhnutý ako pozdĺžny skelet kombinovaný so stužujúcim jadrom a železobetónovými obvodovými stenami na východnej, severnej a západnej strane pričom ustupujúce južné priečelie, kde sú projektované terasy je vyplnené keramickým murivom POROTHERM Profi 38 do výšky okenných výplní. Nad okennými výplňami je železobetónový preklad. Budova je zaizolovaná kontaktným zateplovacím systémom NOBASIL FKD, ktorý zabezpečí požadované tepelnotechnické vlastnosti.
Key words:terasa, amfiterrace, penthouse

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited