Jan 28, 2020   4:18 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Borovička
Identification number: 23785
University e-mail: qborovicka [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author): Ing. Ľubomír Siman
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Borovička
Opponent:Ing. Martin Kubica
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Siman Ľubomír; Bytový dom [Bakalárska práca]. -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. -- Školiteľ: Ing. Michal Borovička, Bratislava 2011/2012, 100s, 100 grafických príloch. Bakalárska práca je rozdelená do kapitol ktoré pozostávajú z technického riešenia bytového domu, grafického posúdenia kritických detailov a fragmentov objektu a výkresovej časti. Technická sprava opisuje konštrukčný systém budovy, obsiahnutie materiálov, výpisy prvkov a popis prác. Vplyv budovy na životné prostredie a pripojenie na verejné siete. V ďalšej časti sa venujeme tepelno-technickym posúdeniam kritických detailov grafickou formou a určením povolených povrchových teplôt podľa platných noriem STN a EN. Záverečná časť sa zaoberá výkresovou formou jednotlivých podlaží, rezov a pohľadov v mierke 1:50 a detaily v mierke 1:5. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými normami, aby nijak nevplývala na životné prostredie. Účelom bakalárskej práce bolo vypracovanie realizačného plánu bytového domu ktorý obsahuje dve sekcie so samostatnými vchodmi, suterénom s kotolňou, polyfunkciou s kočikárňou a štyrmi typickými podlažiam na ktorých sa nachádza 24 bytov rôznej veľkosti. Na každom typickom podlaží sa tiež nachádzajú sklady pre nájomníkov.
Key words:bytový dom, projektová dokumentácia, grafické posúdenia, realizačný plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited