11. 8. 2020  9:18 Zuzana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Identifikačné číslo: 237
Univerzitný e-mail: andrea.chlpekova [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - docentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Riaditeľ - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce          

Obmedziť na:rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
SOP Ľudské zdroje
riešiteľ01.10.2013
30.11.2015
2
 Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahovZ. Gyurák BabeľováVEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
3
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
4
 Identifikácia priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na znevýhodnených zamestnancov v kontexte Industry 4.0
VEGA
spoluriešiteľ01.01.202031.12.2023
5
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
6
-- Iný medzinárodný --
spoluriešiteľ
01.01.2013
31.12.2014
7 Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvojaA. Chlpeková
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
8 Koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2016
30.06.2020
9 Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikovJ. ŠujanováVEGA
spoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
10J. Šujanová
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.201231.12.2014
11 Medzinárodná spolupráca vzdelávacích a výskumných inštitúcií s dodávateľmi ako aj s ostatnými aktérmi pôsobiacimi v automobilovom priemysleJ. PeterkaJuhovýchodná Európa (SEE)riešiteľ01.04.2009
31.03.2012
12
 Modulárny virtuálny podnik-- Iný domáci --spoluriešiteľ15.01.201831.08.2018
13J. Sablik
KEGA
spoluriešiteľ01.01.2017
31.12.2019
14J. Sablik
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.201631.12.2018
15
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.2018
30.06.2022
16 Systémová identifikácia hlavných faktorov a procesov komplexnejšej úspešnosti inovácií priemyselne orientovaných malých a stredných podnikov v SR.
VEGA
spouriešiteľ01.01.201631.12.2018
17
 Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SRM. Jemala
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2016
30.06.2020
18 Transformácia ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS, HSMSVEGA
spoluriešiteľ
01.01.201331.12.2015
19 Udržateľný strategický manažment. Návody na cvičenia - prípadové štúdie.P. SakálKEGAspoluriešiteľ01.01.2016
31.12.2018
20 Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizáciíM. ČambálVEGAspoluriešiteľ01.01.201731.12.2019
21 Východiská hodnotenia a vhodné metódy pre prax pri vyučovaní manažérskych predmetov.
KEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2006
31.12.2008
22 Vymedzenie kľúčových atribútov podnikovej kultúry ovplyvňujúcich výkonnosť organizácií pôsobiacich v špecifických podmienkach SR
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.05.2011
31.10.2014
23
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2005
31.12.2007

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne