31. 3. 2020  11:39 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Marek Tamaškovič
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca rieši projekt bytového domu situovaného v meste Šaľa, ulica Dolná, parcela číslo 585/1. Práca sa skladá z grafickej časti, ktorá obsahuje kompletnú výkresovú dokumentáciu a z textovej časti, ktorá obsahuje základné údaje stavby, ako aj jej konštrukčné a materiálové riešenie. Jedná sa o šesťpodlažný bytový dom s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami, z ktorých je posledné ustúpené. Charakter bytového domu možno radiť medzi sekciové bytové domy, nakoľko sa skladá z dvoch častí osovo symetrických so samostatným schodiskom pre každú sekciu. Podzemné podlažie disponuje parkovacími miestami pre obyvateľov objektu, pivničnými kobkami pre jednotlivé bytové jednotky a plynovou kotolňou. Prvé nadzemné podlažie je riešené ako polyfunkčná časť bytovky. Nachádzajú sa tam štyri prenajímateľné priestory, zádveria, spoločenské miestnosti, schodiská a priestory pre upratovačku. Ďalšie tri nadzemné podlažia sú typickými podlažiami. V oboch sekciách sa z priestorov schodiska vstupuje do dvoch bytových jednotiek. Bytové jednotky sú nadštandardných rozmerov a vybavenia, nakoľko v meste Šaľa je podobných bytov málo a dopyt po nich narastá. Na poslednom nadzemnom podlaží sa nachádza jedna ustúpená bytová jednotka ktorá vytvára optické prepojenie medzi dvoma komunikačnými jadrami. Táto bytová jednotka oproti ostatným disponuje terasou typu zelenej strechy. Objekt je založený na základových pätkách, nakoľko nosným systémom je železobetónový skelet s priečnym nosným systémom. Steny podzemného podlažia sú železobetónové, ako aj steny schodísk prebiehajúcich po celej výške budovy, tým pádom schodiská slúžia ako stužujúce jadrá. Ostatné obvodové stenové konštrukcie sú výplňové z presných keramických tvárnic Porotherm Profi. Deliace priečky sú vyhotovené z presných keramických tvárnic Porotherm Profi. Vodorovnú nosnú konštrukciu všetkých podlaží tvoria železobetónové dosky. Konštrukcie balkónov sú železobetónové monolitické. Na objekte sa nachádzajú dva typy striech: zelená extenzívna a jednoplášťová s fóliovou hydroizoláciou prikrytou štrkovou vrstvou. Zateplenie objektu je riešené dvoma spôsobmi: kontaktným zateplovacím systémom a prevetrávanou fasádou. Z architektonického hľadiska je stavba vkusným objektom prispôsobeným súčasným trendom staviteľstva.
Kľúčové slová:Bytový dom, Polyfunkcia, Bakalárska práca

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene