31. 3. 2020  11:55 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Michaela Blachová
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Primárnym cieľom riešenej bakalárskej práce spočívajúcej zo sprievodnej správy, technickej správy, tepelných posudkov a grafických výkresov, je riešenie bytového domu pre realizáciu stavby. Grafická dokumentácia vyobrazuje riešenú budovu v detailoch, pôdorysoch, rezoch a v pohľade. V prílohách sú vymenované klampiarske, stolárske a zámočnícke výrobky, výpisy okien a dverí, skladby podláh, stien a strechy. Technická správa vyobrazuje informácie o objekte a prípadné technické riešenie. Stavba je riešená v katastrálnom území mesta Bratislava v časti Ružinov. Súčasťou stavby je aj nadchod, ktorý dotvára celkový dojem stavby. Dopomáha tomu aj fasáda, na ktorej sú použité prírodné farby s veľkou presklenou plochou. Bytový dom som naprojektovala na základe platných noriem a ustanovení.
Kľúčové slová:železobetón, objekt, grafická časť, bytový dom, tepelno-technický posudok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene