Jun 2, 2020   1:54 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
University e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     Lesson     
     
Publications     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Bytový dom
Written by (author):
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:Témou mojej bakalárskej práce bolo vypracovať projekt realizácie stavby bytového domu. Situovaný je v plánovanej rozsiahlej zástavbe priestoru medzi Starým mostom a Prístavným mostom v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Územný plán zóny celomestského centra zahrňuje riešenie dopravy, inžinierskych sietí, zelene a úpravu okolia. Urbanistické riešenie územia umiestňuje bytový dom medzi Starý most a Most Apollo pri novovzniknutom dunajskom ramene s malým prístavom. Bytový dom má jednom podzemné podlažie, kde sa nachádza garáž a kotolňa a päť nadzemných podlaží. Prvé nadzemné podlažie je delené na súkromnú časť pre vstup obyvateľov do domu a komerčnú časť s polyfunkčnými priestormi. Na druhom až piatom nadzemnom podlaží sa spolu nachádza 36 bytových jednotiek. Hlavný vstup do objektu ako aj pavlačová časť sú orientované na sever, byty a vedľajšie vstupy pre polyfunkčné priestory sú orientované na juh. Z juhu od hlavnej dopravnej komunikácie je objekt napojený na inžinierske siete. Podzemné parkovisko ako aj okolité parkovacie plochy sú napojené na zo západnej strany na vedľajšie cestu. Konštrukčný systém je železobetónový priečny stenový v kombinácií so stĺpovým v prvom nadzemnom a prvom podzemnom podlaží. Ako v výplňové murivo je použité keramické tvarovky Heluz. Objekt je rozdelený na tri dilatačné celky šmykovými tŕňmi. Strecha je plochá, nepôchodzná. Projekt obsahuje konštrukčné, materiálové a tepelno-technické charakteristiky stavby.
Key words:
bytový dom, bakalárska práca, projekt na realizáciu stavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited