31. 3. 2020  12:41 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Pavol Domáň
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce bolo vypracovať projekt realizácie stavby bytového domu. Situovaný je v plánovanej rozsiahlej zástavbe priestoru medzi Starým mostom a Prístavným mostom v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Územný plán zóny celomestského centra zahrňuje riešenie dopravy, inžinierskych sietí, zelene a úpravu okolia. Urbanistické riešenie územia umiestňuje bytový dom medzi Starý most a Most Apollo pri novovzniknutom dunajskom ramene s malým prístavom. Bytový dom má jednom podzemné podlažie, kde sa nachádza garáž a kotolňa a päť nadzemných podlaží. Prvé nadzemné podlažie je delené na súkromnú časť pre vstup obyvateľov do domu a komerčnú časť s polyfunkčnými priestormi. Na druhom až piatom nadzemnom podlaží sa spolu nachádza 36 bytových jednotiek. Hlavný vstup do objektu ako aj pavlačová časť sú orientované na sever, byty a vedľajšie vstupy pre polyfunkčné priestory sú orientované na juh. Z juhu od hlavnej dopravnej komunikácie je objekt napojený na inžinierske siete. Podzemné parkovisko ako aj okolité parkovacie plochy sú napojené na zo západnej strany na vedľajšie cestu. Konštrukčný systém je železobetónový priečny stenový v kombinácií so stĺpovým v prvom nadzemnom a prvom podzemnom podlaží. Ako v výplňové murivo je použité keramické tvarovky Heluz. Objekt je rozdelený na tri dilatačné celky šmykovými tŕňmi. Strecha je plochá, nepôchodzná. Projekt obsahuje konštrukčné, materiálové a tepelno-technické charakteristiky stavby.
Kľúčové slová:bytový dom, bakalárska práca, projekt na realizáciu stavby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene