Jun 6, 2020   10:08 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

     Graduate
     
          
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment building
Written by (author): Bc. Krištof Štipák
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Témou mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie realizačného projektu pre novostavbu bytového domu s polyfunkciou a podzemnými garážami s parkovacími miestami pre obyvateľov bytového domu. Bytový dom je situovaný v Brezne, v mestskej časti Západ, na ulici Banisko. Navrhovaný bytový doma je samostatne stojaci 5-podlažný bytový dom s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami. V podzemnom podlaží sa nachádza 11 parkovacích miest pre motorové vozidlá a technické zázemia bytov. Prvé nadzemné podlažie je určené prevažne na prenájom priestorov s vlastnými vstupmi. Ďalej sa tu nachádza vstup do bytového domu, kotolňa a spoločné priestory. Na 2.-4. nadzemnom podlaží sa nachádzajú byty, vždy po štyri byty na podlaží. Celkovo sa v bytovom dome nachádza 12 bytov a 2 prenajímateľné priestory. Nosný systém objektu je riešený ako monolitický železobetónový skelet s maximálnym rastrom 7,5m. Vodorovnú nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stropné dosky nosné v jednom smere doplnené prievlakmi. Bytový dom je založený na železobetónovej základovej doske hrúbky 700mm. Strešná konštrukcia je riešená ako nepochôdzna plochá strecha. Z architektonického hľadiska je bytový dom navrhnutý tak, aby svojim vzhľadom nenarúšal existujúcu zástavbu a aby harmonizoval s okolím.
Key words:
Bakalárska práca, Bytový dom, Realizačný projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited