31. 3. 2020  12:41 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Krištof Štipák
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie realizačného projektu pre novostavbu bytového domu s polyfunkciou a podzemnými garážami s parkovacími miestami pre obyvateľov bytového domu. Bytový dom je situovaný v Brezne, v mestskej časti Západ, na ulici Banisko. Navrhovaný bytový doma je samostatne stojaci 5-podlažný bytový dom s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami. V podzemnom podlaží sa nachádza 11 parkovacích miest pre motorové vozidlá a technické zázemia bytov. Prvé nadzemné podlažie je určené prevažne na prenájom priestorov s vlastnými vstupmi. Ďalej sa tu nachádza vstup do bytového domu, kotolňa a spoločné priestory. Na 2.-4. nadzemnom podlaží sa nachádzajú byty, vždy po štyri byty na podlaží. Celkovo sa v bytovom dome nachádza 12 bytov a 2 prenajímateľné priestory. Nosný systém objektu je riešený ako monolitický železobetónový skelet s maximálnym rastrom 7,5m. Vodorovnú nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stropné dosky nosné v jednom smere doplnené prievlakmi. Bytový dom je založený na železobetónovej základovej doske hrúbky 700mm. Strešná konštrukcia je riešená ako nepochôdzna plochá strecha. Z architektonického hľadiska je bytový dom navrhnutý tak, aby svojim vzhľadom nenarúšal existujúcu zástavbu a aby harmonizoval s okolím.
Kľúčové slová:Bakalárska práca, Bytový dom, Realizačný projekt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene