31. 3. 2020  12:12 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Horský hotel s reštauráciou
Autor: Ing. Anna Šingliarová
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Michal Lazarčík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Horský hotel s reštauráciou
Abstrakt:Horský hotel s reštauráciou je zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí s cieľom poskytnúť im okrem ubytovania a stravovania aj doplnkové služby, zábavné a spoločenské služby, ako aj rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času. Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť takú budovu, ktorá by tieto požiadavky spĺňala. Typologický koncept budovy hotela je postavený na dvoch základných prevádzkach. Priestory prvého nadzemného podlažia poskytujú služby stravovania a wellness a priestory nadzemných podlaží poskytujú ubytovanie hostí. Architektonický tvar a typologické zásady boli navrhované v súlade s miestnymi podmienkami okolia a minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Zároveň správne navrhnuté vnútorné prostredie budovy pozitívne vplýva na psychickú či fyzickú pohodu človeka. Preto je voľba materiálov a konštrukčné riešenie budovy dôležitým aspektom pri posudzovaní tepelno-technických vlastností. Zabezpečuje kvalitné vnútorné prostredie s optimálnymi teplotnými, vlhkostnými, akustickým a svetelnými podmienkami. Záver práce som venovala tepelno-technickému posúdeniu skladieb obalových konštrukcií navrhovanej budovy tak, aby vyhovovali normovým požiadavkám. Pretože správne materiálové a konštrukčné riešenie vedie k pohodlnému užívaniu a ekonomickej prevádzke každej budovy.
Kľúčové slová:wellness, hotel, reštaurácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene