6. 6. 2020  10:30 Norbert
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

     
     
          
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Materská škola
Autor:
Pracoviště:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Materská škola
Abstrakt:
materská škola spojená s bývaním bude umiestnená na Sadovej ulici v meste Stupava, okres Malacky. Jej orientácia na svetové strany je riešená s dôrazom na výborné využitie denného slnečného žiarenia čím sa zlepšuje aj celková energetická hospodárnosť budovy. Budova má dve nadzemné podlažia, žiadne podzemné podlažie. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory materskej školy. Prvé nadzemné podlažie je členitého charakteru. Zastavaná plocha prvého nadzemného podlažia je 537,88 m2. Druhé nadzemné podlažie má približné rozmery 13,275 m x 12,30 m a zastavanú plochu 161,99 m2 (bez terasy). Parcela je klasifikovaná ako stavebný pozemok a nachádza sa na bývalých vinohradoch, ktoré sú posledné roky zastavované rodinnými domami. Parcela má veľmi mierne svahovitý charakter. Stavebný objekt bude pod nosnými stenami založený na základových pásoch širokých 450 a 500 mm uložených v nezamŕzajúcej hĺbke. Nosné steny sú murované murovacím systémom od firmy Heluz. Obvodové steny majú hrúbku 300 mm a vnútorné nosné steny 250 mm. Deliace priečky majú hrúbku 140 mm. Stropy sú monolitické betónové o hrúbke 230 mm. Skladby striech sú jednoplášťové. Strecha nad 1 NP je riešená ako extenzívna vegetačná v jednej časti a ako pochôdzna terasa v druhej časti. Strecha nad 2NP je riešená ako klasická jednoplášťová so štrkovým násypom. Fasáda budovy je konštruovaná ako prevetrávaná so zateplením a laminátovým obkladom s rôznymi odtieňmi (viď výkresovú dokumentáciu). Zaujímavým prvkom na budove budú hliníkové pergoly s drevenou latovou výplňou a takisto konštrukcia na uchytenie fotovoltických panelov umiestnená na streche 2NP. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory materskej školy, ktorá je určená pre dve skupiny s 15-stimi deťmi, so zázemím a kotolňou pre celý objekt. Na druhom nadzemnom podlaží za nachádzajú dva priestranné dvojizbové byty so samostatnými vstupmi. Oba byty sa pýšia krásnymi, výborne orientovanými terasami. Do bytov na 2 NP sa dostaneme exteriérovým oceľovým jednoramenným schodiskom, ktoré je prístupné zo severnej strany. Vstupy do materskej školy sú riešené dvomi spôsobmi. Hlavný vstup pre rodičov s deťmi sa nachádza na južnej strane, prechodom cez detské ihrisko. Detské ihrisko je v rámci ochrany detí oplotené. Vstup pre zamestnancov školy a zásobovanie je orientovaný zo severnej strany. Z každej strany objektu, z južnej a severnej sa nachádza príjazdová cesta so štyrmi parkovacími miestami. Na stavebnom pozemku sú vyvedené všetky potrebné inžinierske siete ako verejný vodovod, verejná kanalizácia, verejné STL potrubie a elektrická prípojka.
Klíčová slova:
detské ihrisko, fotovoltika, materská škola, prevetrávaná fásáda, byty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně