Aug 14, 2020   7:20 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

     
Graduate     Lesson     Final thesis
     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The apartment house
Written by (author):
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Bakalárska práca je komplexným riešením môjho projektu pre realizáciu stavby. Mojim zadaním a cieľom bolo navrhnúť konštrukčné a realizačné riešenie zadaného bytového domu. Môj návrh musel spĺňať kritéria a požiadavky z rôznych hľadísk, či už architektonického, urbanistického, statického, konštrukčného a v neposlednom rade aj ekonomického. Bytový dom pozostáva zo 4 nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádzajú parkovacie miesta, z ktorých dve sú vyhradené pre imobilných. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva prenajímateľné polyfunkčné priestory, pivničné priestory pre obyvateľov domu a kotolňa. Na typickom podlaží sa nachádzajú 4 byty, z ktorých 2 sú určené pre imobilných, jeden byt je menší, 3-izbový, druhý byt je 4-izbový. V objekte sa celkovo nachádza 12 bytových jednotiek. Správny výber jednotlivých materiálov, konštrukčných riešení a ich zosúladenie bolo veľmi dôležitou úlohou pri návrhu bytového domu. Správny výber je dokázaný v jednotlivých posudkoch, či už tepelno--technických posudkoch jednotlivých fragmentov, posudky kritických detailov na hygienické kritérium a teplotu rosného bodu, posudok otvorových konštrukcií na súčiniteľ prechodu tepla a potreby tepla objektu na jeho vykurovanie. Textová časť mojej bakalárskej práce obsahuje technickú správu, tepelno-technické posudky, výpisy prác, výrobkov pre typické podlažie.
Key words:
Bakalárska práca, Bývanie, Bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited