Jun 2, 2020   12:09 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
University e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

               Final thesis     
     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Flat house
Written by (author): Bc. Milan Vrábel
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
VRÁBEL Milan: Bytový dom. – Slovenská Technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií a pozemných stavieb – vedúci práce: Ing. Rastislav Ingeli, PhD – Bratislava: SvF STU, 2018. Predmetom bakalárskej práce je projekt bytového domu s polyfunkčnou časťou a podzemnou garážou. Bytový dom sa nachádza v Bratislave, mestská časť Ružinov, k. ú. Nivy, situovaný medzi ulice Valchárska, Plátenícka. Projekt je spracovaný na úroveň realizácie stavby bytového domu. Projekt obsahuje textovú časť a grafickú časť. V textovej časti sa opisuje projekt z funkčného, urbanisticko- architektonického a dispozičného hľadiska riešenia. Taktiež sa zaoberá riešením stavby z konštrukčného hľadiska, a hľadiska výstavby, prevádzky a ich vplyvu na okolie. Skúma jednotlivé konštrukčné prvky z hľadiska tepelnej techniky, definuje fyzikálne vlastnosti materiálov a opisuje ich vzájomné pôsobenie počas užívania stavby. Výkresová dokumentácia, ktorá je taktiež súčasťou projektu, presne zobrazuje dispozičné riešenie ako aj konštrukčné riešenie stavby. Výkresová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými technickými normami.
Key words:projekt pre realizáciu stavby, technická správa, bytový dom s polyfunkciou

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited