31. 3. 2020  12:20 Benjamín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Milan Vrábel
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:VRÁBEL Milan: Bytový dom. – Slovenská Technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií a pozemných stavieb – vedúci práce: Ing. Rastislav Ingeli, PhD – Bratislava: SvF STU, 2018. Predmetom bakalárskej práce je projekt bytového domu s polyfunkčnou časťou a podzemnou garážou. Bytový dom sa nachádza v Bratislave, mestská časť Ružinov, k. ú. Nivy, situovaný medzi ulice Valchárska, Plátenícka. Projekt je spracovaný na úroveň realizácie stavby bytového domu. Projekt obsahuje textovú časť a grafickú časť. V textovej časti sa opisuje projekt z funkčného, urbanisticko- architektonického a dispozičného hľadiska riešenia. Taktiež sa zaoberá riešením stavby z konštrukčného hľadiska, a hľadiska výstavby, prevádzky a ich vplyvu na okolie. Skúma jednotlivé konštrukčné prvky z hľadiska tepelnej techniky, definuje fyzikálne vlastnosti materiálov a opisuje ich vzájomné pôsobenie počas užívania stavby. Výkresová dokumentácia, ktorá je taktiež súčasťou projektu, presne zobrazuje dispozičné riešenie ako aj konštrukčné riešenie stavby. Výkresová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými technickými normami.
Kľúčové slová:projekt pre realizáciu stavby, technická správa, bytový dom s polyfunkciou

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene